City Logistik - Grøn Transport - Guidelines

Finn Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

City Logistik - Grøn Transport - Guidelines

Flere af disse guidelines beskriver på gadeplan, de mange praktiske problemer med varelevering i byerne på grund af trafikregler, den fysiske udformning af de offentlige arealer og modtageforholdene hos varemodtagerne.

Guidelines indeholder herudover en række praktiske vejledninger for anlæg og dimensionering af effektive tilkørsels- og modtageforhold. Endvidere bliver der yderligere fulgt op ved belysning af problemstillinger ved varemodtagelser i bykerner i rapporten "Dårlige og gode varemodtagelsesforhold - adkomst, udformning og placering".

ISO Container - citylogistik

Disse omfatter:

 • Effektiv transport er til fordel for forbruger, miljøet og medarbejdere.
 • Vejledninger for planlægning af varemodtagelser.
 • Hvor tungt er arbejdet? - en hjælp til brug for tunge løft og bedre løft i forsyningskæden af dagligvarer.
  (Inkluderer resultater fra et tidligere projekt - 
 • Nogle aktuelle hjælpemidler ved varemodtagelsen.

At gennemføre et ”Citylogistikprojekt” for en virksomhed kan ofte være en uoverskuelig og vanskelig proces, derfor har vi nedenstående skitseret en metode, som kan hjælpe virksomheden og dennes samarbejdspartnere.

Scenarieværksted (forslag til forløb): Tema - Fremtidens Bydistribution år 2015 - et eksempel
At arbejde med scenarier (fremtidsbilleder) er et værktøj til støtte for strategiske beslutningsprocesser. Metoden anvendes i stigende omfang i virksomheder, organisationer og lokalsamfund. Fremtiden kan ofte synes usikker og det kan være vanskeligt at bestemme én enkelt udviklingsretning. At arbejde med flere billeder og flere udviklingsretninger kan derfor styrke og begrunde de valg, som vi hver især nødvendigvis må gøre, når vi vælger os ind på fremtiden. I denne proces er scenariemetoderne særdeles velegnede. Scenarieværkstedsmetoden, hvor udviklingen af scenarier sættes sammen med et værksted (en fremgangsmåde) er oprindelig udviklet af Teknologirådet. Den har været anvendt i flere forskellige sammenhænge og er især velegnet, der hvor der er mange forskellige interesser på spil. Den er blevet brugt i Europæisk sammenhæng i forbindelse med ”Sustainable City” netværket med det formål at udvikle strategier for fremtidig bæredygtig byudvikling.

Dette scenarieværksteds formål er at gøre os bevidste om, hvordan og under hvilke betingelser fremtidens bydistribution kan udvikles, samt at finde en fælles platform for det efterfølgende arbejde med konceptet og dets visualisering i plancherne.

En scenarieproces kan indeholde følgende elementer:

 1. Der fastlægges et overordnet tema fx Fremtidens bydistribution år 2015. 
 2. Der udvælges to dimensioner der ”splitter” scenarierne. Det er en god ide at have tre til fire billeder som udgangspunkt. Én dimension må gerne være handlingsrettet, én anden teknisk/økonomisk/strukturel. Det kræver lidt forarbejde fra projektgruppenat vælge dimensionerne. 
 3. Scenarierne udvikles ud fra et sæt af dynamiske faktorer. De dynamiske faktorer er ofte eksterne. Her vil vi betegne dem som rammebetingelser. Det kan være krav til køretøjer, miljø, arbejdsmiljø, osv. 
 4. Scenarierne suppleres med andre temaer end dem, der er indeholdt i de to valgte dimensioner. Det kan være at der dukker nye vigtige dimensioner op undervejs. 
 5. Scenarierne inddrages som grundlag for det videre detaljeringsarbejde med konceptet/plancherne i de dannede arbejdsgrupper.

Emballage og Transport har mange års erfaring med arbejdet i transportbranchen og kan bistå virksomheder, når man bliver stillet overfor ønsket eller kravet om at indgå i Citylogistik-løsninger.