Clements forsamlingshus

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Clements forsamlingshus

Over 100 medarbejdere fra tre plejecentre havde i over et år haft mulighed for selv at planlægge deres arbejdstid. Ved projektets afslutning holdt DR’s Clement Kjersgaard mikrofonen ud til alle projektets parter.

September 2011

- Der er ikke én sandhed i det her projekt. Der har været mange mennesker involveret, og der er mange forskellige erfaringer, vi kan tage med os. Derfor har vi valgt at give ordet frit til debat og lade Clement Kjersgaard styre det, siger seniorkonsulent og projektleder Claus Müller fra Arbejdsliv.

I godt et år havde over 100 medarbejdere fra tre plejecentre selv kunnet bestemme, hvornår de ville arbejde. De gamle dag-, aften- og nattevagter forsvandt, og så var det op til medarbejderne selv at byde ind med de tidspunkter, de ønskede at arbejde. Det gav den enkelte medarbejder mulighed for eksempelvis at få fri til sønnens fodboldtræning, men det gav også en række udfordringer, for timerne skulle gå op, så der altid var tilstrækkelig arbejdskraft på arbejde.

En række medarbejdere havde i mange år udelukkende arbejdet om aftenen eller natten, og deres løn bestod i høj grad af det genetillæg, der fulgte med. Derfor var det vanskeligt for dem at gå med i et system, hvor det forventedes, at de også tog dagvagter.

- Jeg arbejder kun 28 timer om ugen, så hvis jeg skal til at have dagvagter, frygter jeg for, at min månedsløn falder, og jeg får svært ved at betale mine faste udgifter. Jeg vil gerne tage nogle ekstravagter, og det gør jeg også, men det er for dyrt for mig at tage dagvagter, siger Preben Nielsen, der er social- og sundhedshjælper på plejecentret Bjergbyparken.

Clement borede videre i emnet og spurgte ud i lokalet, hvad der skulle til, for at systemet kunne fungere på trods af Prebens problematik. Et par hænder røg op, og debatten fortsatte.

Billede af Clement Kjersgaard der intervieweren kvinde

Mange parter
Mange parter havde aktier i medarbejdernes arbejdstider. Først og fremmest medarbejderne selv og deres ledere, men derudover var der borgerne, de pårørende, fagbevægelsen og mange andre.

For at projektet kunne køre, var det eksempelvis nødvendigt at lave nye midlertidige aftaler med FOA, fordi der var bestemmelser inden for arbejdstiden, der ikke harmonerede med det helt åbne system. Derfor var samtlige parter mødt op til afslutningsdebat i et velfyldt lokale på Skælskør bibliotek, hvor den erfarne DR2-vært styrede mikrofonen og debatten rundt i alle kroge.

Der var ikke tre sekunders stilhed, da Debattens faste vært gik rundt blandt tilhørerne med mikrofonen. Men det var ikke ham, der var i centrum, det var deltagerne fra projektet, og han spurgte insisterende og provokerende, til han fik nogle svar.

Nogle emner blev nuancerede, og nye indsigter blev opnået, mens der skulle arbejdes videre med nogle af udfordringerne, og det var fint, sagde seniorkonsulent Claus Müller.

- Formålet med at invitere til debat er, at vi gerne vil være åbne om både de gode og mindre gode erfaringer. Det giver ikke mening, at en leder stiller sig op og holder en festtale, for så vil der sidde nogle deltagere, der har en helt anden opfattelse af virkeligheden. Men efter i dag har alle haft mulighed for at komme til orde - og mange kom til orde - og det er jeg meget glad for, siger seniorkonsulent Claus Müller.

Fakta:

Projektet benyttede sig af programmet TimeCare, der var udviklet af den svenske fagbevægelse, og som gjorde det muligt for medarbejderne at markere, hvornår de gerne ville på arbejde, og hvornår de ønskede at have fri.

Projektet fandt sted på tre plejecentre i Slagelse Kommune: Solbakken, Kirke Stillinge samt Bjergbyparken, og blev finansieret af Forebyggelsesfonden under Beskæftigelsesministeriet.

TV Glad optog hele seancen og klippede et program færdigt, der kan findes på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Resultater:

  • 49 procent af deltagerne tilkendegav, at TRISA-projektet (Trivsel via selvvagt arbejdstid) har påvirket deres trivsel ”positivt” eller ”meget positivt”.
  • 53 procent gav udtryk for, at TRISA har påvirket samarbejdet ”meget positivt” eller ”positivt”.
  • 69 procent gav udtryk for, at det ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har ført til en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv/familieliv.
  • 76 procent af medarbejdere gav udtryk for, at de har været ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med at blive involveret i at planlægge egen arbejdstid.