Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Creative Idea Solution - bagom CIS

Jane  Hagelskjær

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 84.

Creative Idea Solution - bagom CIS

Teknologisk Institut har på baggrund af mange års erfaring i at arbejde med opfindelser, forskningsresultater og iværksættere udviklet kreativitets- og innovationsmetoden Creative Idea Solution (CIS) til systematisk idéudvikling. CIS er skabt i starten af 2000 og er stærkt inspireret af Open Innovation-tankegangen. At innovationsprocessen er åben betyder, at vi inddrager den viden og de kompetencer udefra, som tjener processen og målet bedst.

Betydningen bag forkortelsen CIS:
kreativitet er grundlaget for al idéudvikling, og idéer får først mening, når de bliver til løsninger.


Bryd vanen
Ofte vil normer, strukturer eller kultur hindre nytænkning og innovation, men dermed ikke sagt, at den enkelte ikke har en rolle at spille i innovationsprocessen – tværtimod. CIS er en velafprøvet og systematiseret procesmetode, der gør den enkelte i stand til bevidst at skabe idéer ved at bryde fastlåste handlemønstre og vanetænkning i relation til produkter, forretningsidéer og koncepter. CIS bygger endvidere på idéudvikling som en samarbejdsdisciplin, hvor de involverede parter skaber de bedste idéer, svar og løsninger i fællesskab, ved at forskellige kompetencer komplementerer hinanden i processen.

En kontinuert proces
CIS-processen består af tre processer, der indgår i en kontinuert proces - forklaret kort herunder:

  • Prejekt: Den idéskabende fase igangsættes på baggrund af noget nyt — ofte udspringer dette af det eksisterende.
  • Projekt: Den idérealiserende fase - her arbejdes med hver af de koncepter, det blev besluttet at arbejde videre med ved prejekt. Det giver ofte flere parallelle projekter med forskellig strategi og potentiale.
  • Postjekt: Den realiserende fase - uanset om den gennemføres eller ej - er altid en kilde til innovation. Fra denne kilde udspringer postjektet som en sidelæns proces adskilt fra realisering/implementering.

CIS-forløb
Vi har erfaring med at facilitere en proces på forskellige niveauer - alt efter kundens behov. Vi giver her tre eksempler på CIS-forløb, hvor vi spiller en større eller mindre rolle. Alle forløbene har til formål at finde frem til afgørende ny viden og idéer, som skaber nye muligheder og sikrer virksomhedens eller organisationens fortsatte udvikling.

  • Outsourcet idéhåndtering: I dette forløb idéudvikler vi for jer. Ud fra jeres ønsker og behov skaber vi en række idéer i samarbejde med forskellige eksperter (personer), der kan bidrage med viden til en given problemstilling. Vi skaber forskellige idéer, som vi udvikler og bearbejder med henblik på en præsentation for jer. Vi præsenterer idéerne, som I efterfølgende selv arbejder videre med.
  • Innovationssamarbejde: I dette forløb idéudvikler vi med jer. Vi samarbejder omkring flere dele af processen – eksempelvis problemidentifikation, ideskabelse, udvikling og bearbejdning af idéer, hvor vi bidrager med eksempelvis forslag og eksperter gennem hele processen.
  • Facilitering af et forløb (eksempelvis en workshop eller idédag): I dette forløb idéudvikler vi hverken for eller med jer – vi faciliterer jer i jeres innovationsproces, hvor vi sikrer, at jeres kompetencer bliver sat i spil på en ny måde og skaber nye forretningsmuligheder. Det kan eksempelvis være i forbindelse med missions- og visionsgrundlag, nye strategier, forretningskoncepter, strukturer, ydelser, idéer eller produkter.

De ovenstående eksempler fokuserer på iværksættelsen af nogle meget konkrete tiltag i din virksomhed eller organisation, hvor den måde, vi arbejder i processen og finder løsninger på, er baseret på CIS. Selvom det handler om at finde konkrete resultater, har I her også muligheden for selv at få en dybere forståelse for innovationsprocesser, som kan sættes i spil i forhold til jeres videre udvikling.

Mere om CIS

Historien bag CIS
Metoden CIS, der har sin oprindelse på Teknologisk Insitut, er en procesmodel, der er udviklet, forbedret og optimeret med henblik på at kunne arbejde med en åben tankegang under danske forhold, hvor Teknologisk Instituts mangeartede og vidt forgrenede kompetencer er en væsentlig kilde til nye muligheder. Som Open Innovation-model er CIS en veldokumenteret og hyppigt anvendt metode i Danmark med over 300 gennemførte projekter, samt projekter gennemført i eksempelvis Sverige, Tyskland, Østrig, Polen, Litauen, Rusland og Kina.