Dancert kan hjælpe med UKCA-certificering

Frits  Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Lastbil med påbygget kran foran byggeri

Dancert kan hjælpe med UKCA-certificering

Da Storbritannien forlod EU i 2020, satte det gang i det, vi kender som Brexit. Det har betydning for danske fabrikanter af maskiner, der hører under Maskindirektivet, hvis de leverer til Storbritannien, for nu skal maskinerne UKCA-mærkes - og i visse tilfælde UKCA-certificeres. Heldigvis står Dancert klar til at hjælpe.

Fra den 1. januar 2021 blev UKCA-mærket gældende for en række produkter, der markedsføres og sælges i Storbritannien. Mærkningen gælder for de fleste varer, der allerede er underlagt krav om CE-mærkning – herunder også maskiner, der hører under Maskindirektivet.

Arbejdet bag UKCA-mærkningen er principielt det samme som for CE-mærkningen, dvs. dokumentation i form af risikovurderinger, beregninger etc. – og, hvor der er krav om dette, en typeafprøvningsattest i henhold til både EU- og UK-regler.
Lad os hjælpe dig med certificeringen

Reglerne har som sagt været gældende siden 1. januar 2021, men fabrikanter har en overgangsperiode til og med den 1. januar 2025 til at tilpasse.

Gennem Dancert gør Teknologisk Institut UKCA-certificeringen lettere

For at gøre UKCA-certificeringen lettere for danske fabrikanter har Dancert indgået en aftale med britiske Amtri Veritas, som er et af de bemyndigede organer for UKCA-certificering i Storbritannien – på samme måde som Dancert er bemyndiget organ for CE-mærkning i Danmark.

Ud over den økonomiske gevinst vil fabrikanterne opleve en fordel ved, at de kun skal levere ét teknisk dossier til ét bemyndiget organ. Desuden er de kun i dialog med Dancert i forbindelse med gennemgang og godkendelse af dokumentationen, og dialogen foregår på dansk

- Frits Fynbo, Produktsagkyndig for typeafprøvning

Aftalen – en såkaldt ’Certification based on a Shared Assessment’ – betyder, at Amtri Veritas kan udstede UKCA-certifikater baseret på typeafprøvninger, der er udført af Dancert i Danmark. I praksis vil det altså sige, at danske fabrikanter kan få en UKCA-certificering for en lille merpris, når de alligevel får lavet en CE-mærkning til EU – i stedet for at skulle have en ekstra – og dyrere – typeafprøvning i UK.

Lift monteret på bil - arbejder på hus - UKCA certificeretVersalift fik glæde af dansk-engelsk samarbejde

Som en slags ’pilot-projekt’ har Versalift Denmark A/S allerede fået lavet en UKCA-certificering gennem Teknologisk Institut (før det blev flyttet til Dancert). Virksomheden sælger mandskabslifte monteret på køretøjer (også kaldet aerial devices), og i dette konkrete tilfælde var der tale om en lift til montering på chassis-biler.

Produktet sælges på det engelske marked, som pga. Brexit nu er uden for EU, og da Versalift havde hørt rygter om, at alle produkter skulle typeafprøves, inden de måtte markedsføres, ville de i gang og afprøve godkendelsesprocessen mod det engelske marked.

- Vi har nu det første produkt, hvor typeafprøvningen er blevet overført til Storbritannien med baggrund i en dansk EU-typeafprøvning. Det betyder, at vi har et UKCA-certifikat, og at vores produkt med sikkerhed må markedsføres i Storbritannien fremadrettet, lyder det fra Esben Skov Nielsen, Quality & Environmental Coordinator hos Versalift Denmark.

Han fremhæver også fordelen ved at få UKCA-certificeringen gennem Teknologisk Institut:

Når vi nu alligevel havde en EU-typeafprøvning, der var udført af Teknologisk Institut, var det en fordel at få den overført via dem frem for at skulle starte forfra med en ny typeafprøvning i Storbritannien. Desuden er det er lettere at afklare spørgsmål på ens modersmål og lettere at holde fysiske møder, og så har Teknologisk Institut og Amtri Veritas indbyrdes afklaret det juridiske ved overførslen

- Esben Skov Nielsen, Versalift Denmark

Tilfredshed hos alle parter

Også fra engelsk side er der stor tilfredshed med den nye aftale, og hos Amtri Veritas forventer man et langt og godt samarbejde med Dancert.

- Sammen har vi gennemført et succesfuldt pilotprojekt, og på begge sider har vi udviklet en velfungerende proces. Samarbejdet vil give Dancert og Amtri Veritas mulighed for at tilbyde kunderne såkaldt delt certificering, som giver kunderne mulighed for at markedsføre deres certificerede produkter på både EU- og UK-markedet, siger Joseph Moss, Project Manager and Administrator hos Amtri Veritas, og tilføjer afsluttede:

Pilotprojektet har vist at samarbejde mellem EU og Storbritannien kan føre til fremragende resultater for kunderne - og muliggøre en fortsat fri bevægelighed af varer gennem EU og Storbritannien

- Joseph Moss, Amtri Veritas

Forventningen er, at samarbejdet også vil føre til løbende videnudveksling mellem Dancert og Amtri Veritas.