Danmark fastfrosset på 12. plads i global konkurrenceevne - 2017

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Danmark fastfrosset på 12. plads i global konkurrenceevne - 2017

Danmarks globale konkurrenceevne ligger lige efter den internationale elite. For tredje år i træk ligger Danmark på 12. pladsen i World Economic Forums årlige måling af landenes konkurrenceevne.
Ros og ris til Danmark.

For tredje år i træk får Danmark en 12. plads i målingen af landenes indbyrdes konkurrenceevne, som World Economic Forum gennemfører hvert år. Schweiz holder sig på første pladsen og USA er rykket frem på en 2. plads. I målingen roses Danmark bl.a. for at have et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked, men evnen til at tiltrække udenlandske investeringer samt mangel på ingeniører og videnskabsfolk trækker ned. 

- Nummer 12 i verden er ikke skidt, men det er en udsat position. Lande med høj konkurrenceevne er attraktive at handle med, så dybest set handler rapporten om landenes muligheder for at skabe vækst og velstand for sine borgere. Her ligger alle de lande, vi helst vil sammenligne os med, foran Danmark, siger seniorkonsulent Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut. Teknologisk Institut er World Economic Forums danske partner.

USA, Tyskland, Storbritannien, og de nordiske lande er blandt Danmarks vigtigste handelspartnere, og de ligger alle bedre placeret end Danmark. I Asien er Japan, Singapore og Hongkong også foran Danmark.

World Economic Forum måler på 114 indikatorer i 137 samfund verden over. Indikatorerne måler på den basale samfundsindretning, den måler på hvordan uddannelse, samhandel, skatter, arbejdsmarked mv. indrettes – og der måles på innovation og forretningsudvikling. Det samlede resultat udtrykker konkurrenceevnen. Hvor Danmark altså ligger på en 12. plads.

- Det kræver konstant tilpasning og udvikling at følge med – og vi har før gjort det langt bedre. I 2008 lå vi på en 3. plads, til gengæld var vi i 2013 nede og vende på en 15. plads. Selv om der er forbedringer at se i indikatorerne for Danmark, så har de andre lande heller ikke stået stille. USA er ovenikøbet rykket fra en 3. til en 2. plads siden sidste år, siger Stig Yding Sørensen.

Han kalder rapporten for et inspirationskatalog til ambitiøse regeringer, hvor man kan lære af de bedste.

- Man kan ikke ligge i spidsen på alle 137 indikatorer, så der skal prioriteres og sættes ind, hvor det har største effekt, fastslår han.  

Danmark står ifølge World Economic Forum fx stærkt med: 

  • Et fleksibelt arbejdsmarked. I rapporten står Danmark frem som et stærkt eksempel på et land med høj fleksibilitet på arbejdsmarkedet, der gør det let for virksomheder at hyre og fyre samtidig med at arbejdstagernes rettigheder er beskyttet. Systemet kaldes flexicurity og har været en skanse for Danmarks konkurrenceevne. Det er ikke let at kopiere, men reformer i vores nabolande betyder, at vi med tiden også vil kunne blive indhentet her. Her scorer Danmark topkarakterer på flere punkter.
  • Gode længerevarende uddannelser. På de længerevarende uddannelser trækker Danmark stærkt fra gennemsnittet i Europa og USA og bevægelsen er opadgående. Danmark ligger på en 6. plads.
  • En høj teknologisk parathed. Danmark har en stor udbredelse af digitale løsninger, og danske virksomheder er gode til at udnytte nye teknologiske muligheder. Mulighederne for at tiltrække udenlandske investeringer trækker dog ned her, så Danmarks position er en 12. plads.
  • En solid innovationsevne i danske virksomheder og der bliver investeret i forskning og udvikling. Der er dog punkter, der kan forbedres og trenden er ikke for opadgående.

Nogle af de områder, som hæmmer Danmark er:

  • Adgang til ingeniører og videnskabsfolk er for ringe, og manglen på kompetencer er medvirkende til at bremse innovationskapaciteten i samfundet. Her opnår Danmark placering som nr. 44 – og det trækker ned i konkurrenceevnen. Bliver Danmark bedre til at tiltrække udenlandske talenter (hvor vi i dag ligger som nr. 32) står Danmark stærkere.
  • Offentligt-privat samspil om indkøb af avanceret teknologi er for begrænset. Sammenlignet med andre lande ligger Danmark her som nr. 39.
  • Danmarks evne til at tiltrække udenlandske investorer er ikke stærk nok og kan vi ændre det kan vi løfte os fra den 33. plads, Danmark indtager i dag.
  • sundhed og folkeskole klarer vi os som gennemsnittet i Europa og USA og har ikke særlige konkurrencemæssige fordele. Men vi har dog forbedret positionen de senere år i World Economic Forums opgørelse. Samlet set ligger Danmark på en 21. plads, når det gælder sundhed og grundskole.

- Finanslovsforhandlingerne handler om, hvordan vores fælles midler skal forvaltes, og her er rapporten et oplagt indspil til inspiration. Hvor stikker de lande, som vi helst vil handle med, fra os? Hvad er trenden i Danmarks placering? Er der områder hvor vi før har klaret os godt, hvor vi nu falder agterud?, siger seniorkonsulent Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

- På nogle områder handler det om at finde balance, fordi høje skatter rammer investeringslysten og arbejdsudbuddet. På den anden side sikrer skatterne de gode uddannelser, sundhed, infrastruktur mv. Så skattekronerne skal anvendes effektivt.  Danmarks største ulempe i indekset er, at vi er et lille land. Der kan nok så mange reformer ikke gøre det danske marked større. Danmarks skal klare sig på åbenhed og samspil med omverdenen – og det skal vi være verdensmestre i, vurderer Stig Yding Sørensen.

Yderligere oplysninger
Seniorkonsulent Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk.

Download

Den fulde rapport

  • Pressemeddelelse fra World Economic forum
  • Ranking table

Inspiration fra den bedste i feltet

I den absolutte top ligger Schweiz på en 1. plads. Schweiz har formået at beholde sin første plads i 9 år i træk. Schweizerne er verdens mest innovative nation og kombineret med et godt erhvervsklima, god infrastruktur, højt akademisk niveau og en uovertruffen evne til at tiltrække internationalt talent står Schweiz stærkt. Desuden er de førende firmaer ofte verdensledende på deres felt og Schweiziske firmaer er kendte for kvalitet og nytænkning. Der er stærkt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

World Economic Forum har taget temperaturen på den globale konkurrenceevne siden 1979. Årets opgørelse hviler på 14.000 interview med virksomhedsledere, 5.600 dataoplysninger fra internationale organisationer, 114 indikatorer og omfatter 98 procent af verdensøkonomien målt i BNP.

Global Competitiveness Index 2017-18 Rankings

Omfatter 137 lande. Indekset måler den nationale konkurrencedygtighed – defineret ved institutioner, politikker og faktorer som alle har betydning for den samlede produktivitet i et land.

Rang

Land

1.

Schweiz

2.

USA

3.

Singapore

4.

Nederlandene

5.

Tyskland

6.

Hong Kong

7.

Sverige

8.

Storbritannien

9.

Japan

10.

Finland

11.

Norge

12.

Danmark

13.

New Zealand

14.

Canada

15.

Taiwan