Danmark på en stærk 10. plads i konkurrenceevne - 2018

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

WEF2

Danmark på en stærk 10. plads i konkurrenceevne - 2018

Danmark opnår en 10. plads i World Economic Forums årlige måling af den globale konkurrenceevne i 2018. Det er lige bag Sverige, foran Finland og seks pladser foran Norge. I toppen fastholder USA, Singapore og Tyskland deres position, mens Storbritannien rykker to pladser ned til en 8. plads.

Målingen er baseret på 98 indikatorer, der omfatter skatter, infrastruktur, arbejdsmarked, uddannelse mv. som udtryk for konkurrenceevnen. Den placerer Danmark i front på parametre som økonomisk stabilitet, et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked samt adgang til veluddannet arbejdskraft.

Indtjeningen i et land – målt som BNP pr. indbygger – er helt afhængig af konkurrenceevnen. En høj placering på konkurrenceevne er derfor afgørende for, at Danmark har råd til velfærd og et godt liv for den enkelte.

Teknologisk Institut er World Economic Forums danske samarbejdspartner. Samarbejdet har fungeret siden 2011 og Teknologisk Institut bidrager med dataindsamling, sparring og kommunikation. Rapporten om konkurrenceevne sætter dagsorden globalt.

Danmark er godt med i forhold til Industri 4.0, og det er bl.a. fordi vi har et godt økosystem for innovation, fra ide-generering til succesfuld markedsføring af et produkt. Hvis pladsen skal fastholdes eller positionen øges, så skal vi i Danmark fortsat skabe gode rammer for innovation i form af adgang til finansiering, testfaciliteter, kvalificeret arbejdskraft og smidig regulering for vores erhvervsliv. Desuden kan der være anledning til at styrke innovationsinfrastrukturen i Danmark.

Ny beregning
World Economic Forum har i år indført en ny beregnings- og analysemetode; The Global Competitiveness Index 4.0. Index 4.0 belyser landenes styrker og svagheder i forhold til, hvor fremtidsorienterede og klar til Industri 4.0 de er. Især innovation er vigtig for produktionstilvækst og værdiskabelse, men det er også det parameter, hvor landene samlet set scorer lavest, og 77 af de 140 økonomier i sammenligningen er mest udfordret på dette område.

Kun Tyskland USA, Schweiz og Taiwan ligger over 80 point ud af 100, mens Danmark opnår 75 point. Danmark står stærkt i forhold til antal registrerede varemærker og patenter, opfindelser i samarbejde med internationale partnere og internationale publikationer.

Metoden bag The Global Competitiveness Index 4.0 er ændret så meget, at resultaterne ikke er direkte sammenlignelige med tidligere års målinger. World Economic Forum har for sammenligningens skyld anvendt den nye beregningsmetode på sidste års data, og det viser, at Danmark er rykket en plads op - fra en plads som nummer 11 til nummer 10.

Bæredygtig vækst er i fokus
Rapporten for 2018 viser også, at der er sammenhæng mellem økonomisk fremgang og miljømæssig påvirkning, og at de mest konkurrencedygtige lande belaster miljøet mest.

Derfor er der ifølge World Economic Forum brug for fokus på bæredygtig vækst via nye teknologier til at bruge naturressourcerne effektivt, mindske affald og energiforbrug. Det er især muligt for de konkurrencedygtige lande, som trods den største miljøbelastning per indbygger også har den mindste miljøbelastning per produceret enhed.

World Economic Forum har taget temperaturen på den globale konkurrenceevne siden 1979. Årets opgørelse er baseret på omfattende registerdata samt 12.274 interview med virksomhedsledere og omfatter 99 procent af verdensøkonomien målt i BNP.

Hør mere om Danmarks konkurrenceevne og industri 4.0
Teknologisk Institut holder gerne oplæg om konkurrenceevne, industri 4.0 og om World Economic Forums målinger - spørgsmålet er, hvilke udfordringer giver den fjerde industrielle revolution?, hvad nytte vi har en måling af konkurrenceevne? - og kan det gøre os til lykkeligere mennesker?