Dansk Indeklima Mærkning - DIM omfatter

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Dansk Indeklima Mærkning - DIM omfatter

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket er fælles for Norge og Danmark og anerkendt verden over.

En virksomheds indeklimamærkede produkter er samlet i en eller flere mærkningstilladelser. Hver mærkningstilladelse omfatter produkter, der indeklimamæssigt set, kan betragtes som værende ens. Mærkningstilladelsen giver virksomheden ret til at mærke de omfattede pro­duk­ter med indeklimamærkningens logo med ordet "Indeklimamærket".

Bygherrer og projekterende kan bruge DIM på flere måder:

  • Ved at foreskrive og efterspørge indeklimamærkede produkter
  • Ved at vælge det bedste af to alternative indeklimamærkede pro­duk­ter under hensyn til de øvrige krav, der stilles til produkterne

For indeklimamærkede produkter skal vej­led­ning­er vedrørende projektering, transport, opbevaring, montering, rengøring og vedligeholdelse være tilgængelige. Med disse vejledninger kan man undgå at forringe pro­dukternes indeklima-egenskaber under installering, brug og vedligeholdelse.

Indeklimarelevant tidsværdi

Alle produkter deklareres med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi. Tidsværdien bestemmes ud fra den tid, der går inden afgasningen "klinger af". Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse. Loftprodukter klassificeres desuden for deres afgivelse af partikler og fibre i den første tid af produktets brug.