Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Dansk Indeklima Mærkning - Hvordan opnår man mærkningstilladelse?

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Dansk Indeklima Mærkning - Hvordan opnår man mærkningstilladelse?

Vejen til en mærkningstilladelse består af følgende fire trin:

1. Udvælgelse af materialeprøve til test

Når en produktgruppe skal indeklimamærkes, udvælges ét repræsentativt produkt til test. Dette produkt vil typisk være det mest kritiske i produktgruppen i fht. afgasning, baseret på en vurdering foretaget af Dansk Indeklima Mærkning. Prøvning af produktet indebærer test af afgasning, lugt og partikeltest (kun for loftprodukter). Produktet som testes udvælges af virksomheden i samarbejde med Dansk Indeklima Mærkning

  •  Kontakt Dansk Indeklima Mærkning for udvælgelse af materialeprøve på +45 7220 2311 eller +45 7220 2449

 

2. Test af materialeprøve

Når et repræsentativt produkt er udvalgt kontakter producenten et laboratorium, som er godkendt af DIM, for at igangsætte test af produktet. Kontakt DIM for oplysning om godkendte laboratorier.

  •   Ønskes testen udført af Teknologisk Institut, kontaktes laboratoriet på tlf. +45 7220 2173 eller mail til Helene Bendstrup Klinke på hbk@teknologisk.dk

 

3. Fremsendelse af rapport samt officiel ansøgning

Når virksomheden har modtaget laboratorierapporten fremsendes denne til Dansk Indeklima Mærkning, som laver en vurdering og udfører det administrative arbejde i forbindelse med udstedelsen af mærkningstilladelsen. Laboratorierapporten ejes af virksomheden og skal derfor fremsendes til DIM af virksomheden 

  •   Fremsend laboratorierapport til Amanda Helena Bonnerup på mail amab@teknologisk.dk

 

4. Udstedelse af certifikat

Når dokumenterne er underskrevet og gebyret er betalt, udsteder DIM mærkningstilladelsen. En mærkningstilladelse er gældende i 5 år ved betaling af det årlige gebyr. DIM kontakter den enkelte virksomhed forud for den årlige betaling. Har man flere mærkningstilladelser opnås betydelig rabat.

 

Gentagelse af produkttest hvert 5. år

Hvert 5. år foretages en ny prøvning af et nyt (eller måske det samme) produkt for at sikre, at der ikke er sket væsentlige ændringer i produktions- eller produktforhold.

DIM vil forud for produkttestens udløb tilstræbe at påminde den enkelte virksomhed herom i forbindelse med den årlige fornyelse af mærkningstilladelsen så det sikres, at den nye test kan udføres før den indeværende tests udløb. Det er dog den enkelte producents ansvar, at produkttesten fornyes i tide. 

 

Anvendelse af Indeklimamærkets logo

Virksomheder, som har ret til at anvende Indeklimamærkets logo, må bruge dette i markedsføringssammenhæng. Dog må logoet ikke anvendes således, at det referer til selve virksomheden eller til de af virksomhedens produkter, som ikke er indeklimamærkede.