Danske vidensarbejderes beskæftigelses- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og helbred

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Et billede af en person, der står og kigger i en bog på et bibliotek.

Danske vidensarbejderes beskæftigelses- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og helbred

Ny analyse: Lang uddannelse er ikke en garanti for et godt arbejdsliv

Andelen af atypisk beskæftigede vidensarbejdere har været konstant i årene fra 2006-2017 i Danmark. Men gruppen består af tre forskellige undergrupper, hvis sammensætning og vilkår afviger markant fra hinanden. Det viser en ny analyse fra Teknologisk Institut, som undersøger, om der er hold i den udbredte bekymring for, at danske vidensarbejderes ansættelsesvilkår og jobkvalitet skulle være blevet forringet de seneste år.

Undersøgelsen belyser tre former for atypisk beskæftigelse, nemlig 1) deltidsansættelse, 2) midlertidig ansættelse og 3) soloselvstændighed. Det viser sig, at andelen af vidensarbejdere i disse former for beskæftigelse har været næsten konstant i det undersøgte årti, og at de atypisk beskæftigede udgør en stabil sjettedel af samtlige vidensarbejdere, hvilket svarer til cirka 90.000 personer i 2017.

Overordnet set er der ikke fundet belæg for, at atypiske beskæftigelsesvilkår i sig selv skulle føre til dårligere ansættelses- og arbejdsvilkår, tab af sociale rettigheder eller risiko for marginalisering. Alligevel er der grund til at holde et vågent øje med udviklingen, eftersom omkring halvdelen af de midlertidigt ansatte i 2017 ville vælge et fast arbejde, hvis de kunne, og en femtedel af de deltidsansatte ville vælge fuldtidsansættelse, hvis muligt.  

”De deltidsansatte er i højere grad end de fuldtidsansatte bekymrede for at blive arbejdsløse og oplever oftere, at der er modsatrettede krav til deres arbejde, at de får uventede opgaver, eller at de aldrig eller sjældent har tid nok til at nå deres arbejdsopgaver.”

Læs hele pressemeddelelsen her.

Analysen offentliggjort 18. september 2019
Analysen blev offentliggjort til et gå-hjem-møde den 18. september, hvor alle arbejdsmarkedsinteresserende var inviteret til en faglig drøftelse af konklusionerne.

Analysen er udarbejdet som led i forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV), ledet af RUC og udført i et samarbejde mellem RUC, Actee, Prosa, Kooperationen, Reload og Teknologisk Institut. SIV har til formål at undersøge nye tendenser og udviklinger på arbejdsmarkedet for vidensarbejdere og eksperimentere med nye organiseringsformer. Projektet er finansieret af Innovationsfondens Grand Solutions-program og løber frem til 1. oktober 2021.

Download rapporten her: