DECIDE

DECIDE

Fleksible robotbaserede produktionsceller i fremtidens produktion i Danmark

Baggrund

Industriel produktion i Danmark er under omvæltning som følge af globaliseringen. Mange vælger at flytte produktion ud til lavtlønslande for at reducere omkostningerne. Hvis kernekompetencerne er kort leveringstid, håndtering af mange kundevarianter, stor procesvariation, små serier o. lign., og produkterne afsættes på et marked i Danmark, Norden eller Europa, så vil en udflytning til lavtlønslande være fatal. Virksomhederne skal i stedet fokusere produktionsstrategien på fleksible robotbaserede produktionsceller, evt. kombineret med udflytning til specialiserede underleverandører i nærområdet.

Det er krævende for den enkelte fremstillingsvirksomhed at indføre fleksible robotceller. Viden og kompetencer fra mange tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige felter skal bringes sammen til en helhedsløsning, der passer ind i virksomhedens øvrige produktion. Det tager ofte lang tid, koster mange penge, medarbejdere må opkvalificeres, trænes og have ny og forbedret viden, og det kræver en særlig ledelse og risikovillig indstilling at gennemføre projektet og omstillingen i virksomheden.

Det vil sandsynligvis være en kombination af løsninger fra flere områder, der skal til for at nedbryde denne barriere. Det er imidlertid en væsentlig faktor, at der netop på IT-området i dag ikke anvendes tilstrækkeligt kraftfulde værktøjer, på trods af, at der findes paradigmer med tilhørende teknologier, værktøjer og metoder, som præcist adresserer disse problemstillinger. Det drejer sig om Multi-Agent Systemer og Emulering.

Projektet

DECIDE har til formål at opbygge et solidt netværk af komplementære kompetencer inden for området, der muliggør en erhvervsmæssig anvendelse og erhvervsorienteret forskning og udvikling. Der opstilles en generisk formuleret – fleksibel robotbaseret produktionscelle – med udgangspunkt i de konkrete logistik- og produktionsproblemstillinger hos virksomhedsdeltagerne; bagagetransportsystemer hos FKI Logistex; montagestationer hos Bang & Olufsen; intern AGV transport hos LEGO Koncernen; faciliteter og ressourcer til udrustning af stålblokke hos Odense Staalskibsværft; koordination af materialer, mandskab, udstyr og information/data i produktionen hos Grundfos.

Den generiske robotcelle opbygges i et emuleret miljø som et læringsinstrument, hvormed viden kan konkretiseres, udvikles og formidles. Læringsinstrumentet indgår i planlagte workshops, kurser, uddannelser og studenterafgangsprojekter. Resultater og viden formidles gennem seminarer, konferencer, hjemmesider og nyhedsbreve, og bliver tilgængelig som teknologisk service, samt i nye produkter og nye forretningsmuligheder.

Deltagere

RoboCluster (ansøger og projektansvarlig), FKI Logistex, Bang & Olufsen, LEGO Koncernen, Odense Staalskibsværft, Grundfos, Simcon, MESH-Technologies, Teknologisk Institut (daglig projektledelse), Fyns ErhvervsCenter, Mærsk Instituttet og Institut for Matematik og Datalogi ved Syddansk Universitet, samt Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Projektperiode

1. august 2005 – 1. februar 2007.

Budget

7.44 mio. kr. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling finansierer 3.2 mio. kr. og virksomhederne de resterende 4.24 mio. kr.


Pressemeddelelsen fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om bevilling af DECIDE projektet samt 2 andre i 2. ansøgningsrunde 2005.