Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) - Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser med fokus på perspektivskifte (5 ECTS-point)

Peter  Vest

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 29.

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) - Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser med fokus på perspektivskifte (5 ECTS-point)

TILMELD DIG MODULET HER

Formål med modulet

At de studerende tilegner sig kompetencer til at introducere og lede velfærdsteknologiske udviklingsprocesser i den offentlige opgaveløsning, med særligt fokus på professioner i forandring, professionsfagligt perspektivskifte og kompetenceudvikling i den offentlige opgaveløsning.

De studerende præsenteres for det teoretiske grundlag samt træner de konkrete handlekompetencer for at kunne arbejde med ledelse i forhold til de særlige formål, mål og udfordringer der knytter sig til udviklingsprocesser på netop det velfærdsteknologiske område. Dette drejer sig for eksempel om styringsmæssige, processuelle og dokumenterende ledelsesopgaver, herunder også kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt de organisationsudviklende processer udviklingen fordrer. Endelig udvikles de kommunikative færdigheder der knytter sig til ledelse af udviklingsprocesser.

MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE
Viden og forståelse

1) Skal have viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med særlig relevans for ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser, nye borger-/fagprofessionelle roller og forandringsledelse.

2) Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige tilgange til ledelse af teknologiudvikling og forandringsprocesser.

3) Skal kunne reflektere over teorier, metoder og erfaringers forskellige betydninger og fremtrædelser på såvel individuelt, organisatorisk som samfundsmæssigt niveau.

Færdigheder
1) Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling, samt relatere denne til egen ledelsesmæssig kontekst og praksis på en relevant måde.

2) Skal kunne reflektere over egne ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde konsekvenser heraf for borgere/patienter, personale og organisation samt samspillet mellem disse.

3) Skal over for borgere/patienter og organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige metoder og tiltag vedrørende velfærdsteknologiske løsninger i forhold til organisationens overordnede strategier.

Kompetencer
1) Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om, realisere og håndtere velfærdsteknologiske udviklingsprocesser i egen organisation.

2) Skal kunne iagttage og indsamle empiri om ledelse af velfærdsteknologiske indsatser og relatere denne til egen ledelsesmæssig kontekst og praksis på en relevant måde.

3) Skal kunne vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, metoder og erfaringsvedrørende velfærdsteknologiske indsatser til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis.

4) Skal have indsigt i den sammenhæng, der er mellem organisatoriske strategier for udvikling. kompetenceudvikling og velfærdsteknologiske løsninger.

Indhold
- Status for perspektiver på velfærdsteknologier inden for centrale professioner
- Professionsidentitet, professionalisme og velfærdsteknologi
- Velfærdsteknologiske problemstillinger, herunder faglige, teknologiske, etiske, innovative og økonomiske faktorer
- Ny borgerrolle i anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
- Samspil mellem velfærdsteknologiske løsninger, borger og samfund
- Teknologiopfattelser
- Strategisk kommunikation

TRYK HER FOR AT TILMELDE DIG MODULET SAMT LÆSE MERE OM PRIS, TID OG STED