Det offentlige innovationssystem skal gøres bedre

Jens  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Fly - Bygning

Det offentlige innovationssystem skal gøres bedre

Af Jens Christiansen, sektionsleder, Teknologisk Institut

Det offentlige innovationssystem er delt op i for mange nationale og regionale ordninger, og det kan gøre det temmelig uoverskueligt for innovationsaktører at finde den mest egnede ordning. Derfor er Uddannelses- og Forskningsministeriet partner i det interregionale projekt Public Policy Living Laboratory (P2L2), sammen med seks andre regioner i EU. Formålet er at identificere nye politiske værktøjer til det danske innovationssystem, som kan forenkle junglen af ordninger på området.

- En af udfordringerne for det danske innovationssystem er de mange nationale og regionale ordninger. Regeringen har derfor nedsat et udvalg der skal se på, hvordan man kan forenkle og fokusere erhvervsfremmesystemet. Her vil der også blive kigget på klynger og netværks rolle i systemet. Forhåbentligt kan et projekt som dette være med til at give inspiration til forenklingsarbejdet, siger chefkonsulent Charlotte Rohlin Barstrup fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Innovation inden for materialeteknologi bliver benyttet som case for undersøgelsen. Teknologisk Institut deltager i følgegruppen sammen med netværksorganisationerne Dansk Materialenetværk og Innovationsnetværket for Produktion/Center for Defence, Space and Security.

Projektet er 4-årigt. De to første år forløber med indsamling af data. Det foregår bl.a. via studieture til de enkelte regioner med besøg hos vidensinstitutioner og virksomheder inden for avancerede materialer og netværk.

- Klynger og netværk er en integreret del af den danske måde at tilgå innovation på i samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder. Klynger og netværk spiller derfor en vigtig rolle som drivkræfter for innovation og vækst på både regionalt og nationalt niveau i Danmark, siger Charlotte Rohlin Barstrup, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Projektgruppen blev introduceret til det danske innovationssystem i juni 2017, bl.a. med besøg hos nyetablerede NAVITAS, som er et samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole, ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet og INCUBA A/S. Organisationerne er gået sammen om at skabe et kraftcenter for uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri. Der var stor interesse for konceptet bag NAVITAS, og der blev utrygt ønske om samarbejde med henblik på at etablere samme koncept andre steder i Europa.

Projektgruppen var også hos Teknologisk Instituts materialedivision, hvor den blev introduceret til industrielle 3D printere, og udstyr til fremstilling af avancerede overflader. GTS-netværkets samspil i innovationssystemet og forretningskonceptet bag GTS-institutterne blev endvidere præsenteret. Det danske Innobooster-koncept, hvor små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til rådgivning fra vidensinstitutioner til fx produktudvikling, var der ligeledes interesse for hos de udenlandske partnere. Også her er der blevet udtrykt var ønske om samarbejde med henblik på eksport af konceptet.

De udenlandske partnere var specielt imponeret af de gode samarbejdsrelationer mellem det offentlige system, vidensinstitutioner, netværkene og det private erhvervsliv. Den høje grad af arbejdsdeling mellem de forskellige aktører i innovationssystemet var også noget, som imponerede de besøgende. Endelig var virksomheders enkle adgang til GTS-systemets teknologiske services noget, som virkede attraktivt. Det danske innovationssystem er således yderst veludbygget.

Den sidste studietur går til Piemonte i Italien i februar 2018. Herefter går arbejdet i gang med udvikling af roadmaps for de enkelte regioner med forslag til nye politiske instrumenter på innovationsområdet.

Slutmålet med Public Policy Living Laboratory-projektet er at samle anbefalinger, som skal gøre innovationssystemerne i de enkelte regioner mere effektive. Disse anbefalinger skal så bringes videre i den politiske proces. For Danmark drejer det sig primært om en forenkling, så det bliver nemmere for innovationsaktører og virksomheder at vælge de rigtige innovationsværktøjer.

Public Policy Living Laboratory-projektet ledes af Dr. Michael Boronowsky fra University of Bremen. Ud over Danmark, deltager delstaten Bremen i Tyskland, Podkarpackie provinsen i Polen, Piemonte regionen i Italien, regionen Nouvelle-Aquitaine i Frankrig samt Litauen.

På billedet ses Public Policy Living Laboratory projektgruppen på INSTITUT DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE,  Mérignac. Her bliver studerende trænet i reparation og vedligeholdelse af fly.