Det samarbejdende sundhedsvæsen i bevægelse

Eva-Carina  Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 96.

Det samarbejdende sundhedsvæsen i bevægelse

En analyse, der beskriver udviklingstendenser i det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område, har ført til udvikling af nye uddannelser på social- og sundhedsområdet.

Nærbillede af cykel, hvor man kan se en kvindes fødder og ben

Marts 2014

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske og Social- og sundhedsområdet (EPOS) udgav i december 2013 en rapport, der afdækker udviklingstendenserne i det samarbejdende sundhedsvæsen, og hvad de betyder for kompetencekravene til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der arbejder inden for området. Rapporten "Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område" er udarbejdet af Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR og Eva-Carina Nørskov, Teknologisk Institut.

Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er ansat i regioner og kommuner, hvor de udfører pleje- og omsorgsopgaver. Det er et væsentligt arbejdsmarked for en stor gruppe kortuddannede medarbejdere, hvor der i kølvandet på strukturreformen og den efterfølgende udvikling af jobområderne også sker en udvikling i kompetencekravene. Det samarbejdende sundhedsvæsen, hvor man tilstræber en større sammenhæng mellem de ydelser en borger stilles over for i primær og sekundær sektor, udvikler til stadighed nye ydelser, og der stilles krav om evidens, kvalitet og gennemsigtig dokumentation. Det betyder, at social- og sundhedsassistenters og social- og sundhedshjælperes jobfunktioner også udvikler sig. Dels skaber samarbejdet omkring borgerens forløb og samarbejdet på tværs af sektorer nye krav, og dels medfører de tidlige udskrivninger fra hospitalerne nye og komplekse opgaver i borgerens hjem.

Analysen beskriver kompetencekravene set i relation til de to funktioner i følge-hjem ordninger og i akutte, udgående teams. Analysen har givet anledning til nyudvikling af uddannelser, således at der i dag er uddannelsestilbud, som kan bruges til at møde en del af de kompetencekrav, der skitseres i rapporten. I forlængelse af analysen har udvalget eksempelvis udviklet uddannelsen: "Borgernær forløbskoordination”, uddannelsesmål nr. 47820 (beskrivelsen af uddannelsen kan findes på www.epos-amu.dk).

Udvalget bag rapporten ønsker, at rapporten kan være en inspiration for både AMU-udbydere, kommuner, ledere og medarbejdere samt kan danne afsæt for dialog og drøftelser i forhold til de konkrete lokale behov for kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i forlængelse af udviklingen inden for det samarbejdende sundhedsvæsen.

Rapporten kan downloades her.