Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område

Eva-Carina  Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 96.

Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område

Det samarbejdende sundhedsvæsen er under dynamisk udvikling, og det betyder, at social- og sund-hedsassistenters og social- og sundhedshjælperes jobområder og jobfunktioner også udvikler sig. Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske og Social- og sundhedsområdet (EPOS) har i 2013 taget initiativ til en afdækning af udviklingstendenser i det samarbejdende sundhedsvæsen, og hvad de betyder for kompetencekravene til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der arbejder inden for området.

Rapporten, "Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område.", der er udarbejdet af Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR og Eva-Carina Nørskov, Teknologisk Institut, Ar-bejdsliv påpeger, at området er præget af en række udviklingstendenser, hvilket medfører forandringer i såvel arbejdspladstyper, ydelsernes organisering, anvendte metoder, samarbejdsmodeller, ligesom også tilgangen til borgere forandrer sig.

Tre billeder - nærbillede af en læge der tjekker en arm, et billede af en plante, samt nærbillede af et par fødder på en cykler

Udviklingen medfører både nye og øgede krav til arbejdet i det samarbejdende sundhedsvæsen. Dels skaber samarbejdet omkring borgerens forløb og samarbejdet på tværs af sektorer nye krav, og dels medfører de tidlige udskrivninger fra hospitalerne nye og komplekse opgaver i borgerens hjem.
Der er derfor grund til at have opmærksomhed på, hvordan AMU-uddannelserne kan bruges til at klæde social- og sundhedspersonalet på til fortsat at kunne møde de krav, der stilles til dem i det daglige arbejde.

Analysen har givet anledning til nyudvikling af uddannelser, således at der allerede i dag er uddannelsestilbud, der kan bruges til at møde en del af de kompetencekrav, der skitseres i rapporten. I forlængelse af analysen har udvalget eksempelvis udviklet uddannelsen: "Borgernær forløbskoordination", nr. 47820 (beskrivelsen af uddannelsen kan findes på www.epos-amu.dk).

Parterne bag udredningen håber, at rapporten kan være en inspiration for både AMU-udbydere, kommuner, ledere og medarbejdere samt danne afsæt for dialog og drøftelser i forhold til de konkrete lokale behov for kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i forlængelse af udviklingen inden for det samarbejdende sundhedsvæsen.

Rapporten kan downloades her: