Digital mental sundhed – kortlægning og technology roadmap for digitale værktøjer til fremme af mental sundhed og selvhjælp ved psykisk sygdom

Jane Hagelskjær

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 84.

Digital mental sundhed – kortlægning og technology roadmap for digitale værktøjer til fremme af mental sundhed og selvhjælp ved psykisk sygdom

Kortlægning afsluttet december 2013.

Internet og digitale teknologier kan forbedre og udbygge samfundets tilbud til mennesker med dårlig mental sundhed og psykisk sygdom. Det viser Teknologisk Instituts kortlægning af danske og internationale erfaringer med digital understøttelse af mental sundhed og psykiatri.

Teknologisk Institut har for Psykiatrifonden gennemført en kortlægning af digitale teknologier til fremme af mental sundhed og selvhjælp ved psykisk sygdom. Digitale selvhjælpsværktøjer som apps, spil, online communities og internetportaler har stort potentiale til at tackle psykiske problemer, både ved at gøre brugeren i stand til at spotte faresignaler og finde hjælp og støtte, og ved at udgøre en kanal for let tilgængelig behandling, der giver den enkelte kontrol over tid og sted.

Kortlægningen består af tre dele:

 • En kortlægning af danske initiativer på området og et katalog med 14 eksempler på danske digitale løsninger
 • En international afdækning af væsentlige udviklingsmiljøer på området
 • Technology roadmap for digital mental sundhed

Resultater
Kortlægningen viser, at teknologi til fremme af mental sundhed og selvhjælp ved psykisk sygdom langt fra er integreret i tilbud i kommuner og regioner. Det danske teknologilandskab er karakteriseret ved mange små og spredte udviklingstiltag og få modne løsninger i daglig drift. De fleste tiltag er forankret i behandlingspsykiatrien. Der er ganske få eksempler på anvendelse af digitale teknologier til støtte for psykosociale indsatser som forebyggelse, tidlig indsats og recovery.

Kortlægningen viser også, at Danmark halter langt bag efter frontløberlande som Canada, Australien og England, hvor man igennem en årrække har investeret forskningsmidler i opbygning af udviklingsmiljøer, der udvikler og anvender digitale teknologier til forebyggelse og tidlig indsats som en integreret del af indsatsen på psykiatriområdet. I disse lande og vores nordiske nabolande er der stor vækst i udvikling af digitale løsninger, der screener mentalt helbred, monitorerer symptomer, giver feedback på udvikling og yder terapeutisk behandling via apps og webprogrammer.

Med afsæt i projektets technology roadmap peger feltets danske udviklingsaktører på en række faktorer, der er afgørende for at få succes med digitale teknologier på psykiatriområdet i Danmark:

 • Sundhedspolitisk investering og prioritering af opbygning af forsknings- og praksismiljøer med fokus på udvikling og anvendelse af teknologi på psykiatriområdet.
 • Guidelines for kvalitetssikring og evaluering af digitale løsninger så der er et varieret udbud af evidensbaserede og sikre løsninger.
 • Systematisk inddragelse af brugere i design, udvikling og implementering af løsninger.
 • Udviklingsplatforme, hvor borgere, sundhedsprofessionelle, forskere, virksomheder og NGO’er kan arbejde sammen om at udvikle innovative løsninger og nye rammer for feltet.
 • Integration af teknologi i det eksisterende tilbud og videndeling og erfaringsopsamling på igangværende indsatser.
 • Adgang og kompetencer til at bruge teknologi for både borgere og fagprofessionelle.
 • Håndtering af privacy, sikkerhed og etik i online løsninger.

Om kortlægningen
Kortlægningen er gennemført i februar til juni 2014 via desk research og internetsøgning på fagmiljøer og indsatser i Danmark samt baggrundsinterviews med udviklingsaktører i Danmark og internationalt. Som led i kortlægningen har Teknologisk Institut afholdt et technology roadmap seminar, hvor virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige og private organisationer i fællesskab har identificeret drivkræfter, barrierer og centrale hensyn, som kendetegner området nu og på længere sigt.

Tryk på nedenstående link for at læse rapporten: