eBusiness i transportkæder

Betina Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

eBusiness i transportkæder

En vognmandsforretning med eBusiness-ambitioner, Henrik Tofteng A/S.

”Hvilke muligheder ligger der i elektronisk indrapportering og i, at kunder kan bestille opgaver via nettet. Hvilke fremtidige muligheder for forretningsudvikling giver eBusiness for transporterhvervet?”, sådanne spørgsmål stillede direktør Henrik Tofteng sig selv i forbindelse med en samlet IT-strategi for virksomheden. ”Vi havde i flere år været til stede på Internettet, men uden at dette har for alvor blev brugt til andet hvad vi i forvejen havde på de gule sider i telefonbogen.” Det blev startskuddet til en egentlig eBusiness-strategi for virksomheden.

 Mange transportvirksomheder efterspørger mere avancerede løsninger med mulighed for datakommunikation, dels mellem vognmand og vognpark, og dels mellem vognmand og transportkøber dvs. kunderne. Teknologisk Institut, Emballage og Transport har i samarbejde med flere transportvirksomheder hjulpet til afdækning af behov og fundet løsninger til disse.

Informationsbehov – eBusiness løsninger

Inden man går i gang med at opstille løsninger er det vigtigt at afdække hvilke behov, der er for løbende informationsudveksling mellem de implicerede parter.

Informationsbehovene for transportvirksomheden kan i korthed opdeles i to gruppe

 • Informationsbehov til transport administration og styring
 • Informationsbehov til optimering af forsyningskæder

Nedenstående er som eksempel beskrevet følgende relevante forhold, der kan tjene som en checkliste:

 • Transport administration og styring:
 • Rutevejledninger
 • Kørselsrute kan sendes til bil med angivelse af besøgstidspunkt pr kunde på ruten.
 • Ankomst- og afgangstidspunkter hos den enkelte kunde kan registreres, og oplysninger kan sendes til vognmand efter behov.
 • Afregningsgrundlag over for kunden.
 • Registrering af kørte kilometre og tidsforbrug kan danne grundlag for afregning.
 • Overfaldsalarm
  flere og flere biler udstyres med overfaldsalarmer, og hvis bilen samtidig er udstyret med GPS navigation og kommunikationsudstyr, øges mulighederne for hurtig hjælp i nødsituationer.
 • Tekniske data vedr. kørselsøkonomi og vedligeholdelse
  Mange biler er i dag forsynet med faciliteter der løbende opsamler data vedr. kørselsøkonomi og tekniske motordata.
  Ved at sende de tekniske data til en central overvågningsfunktion, er det muligt at få opdateret viden om kørselsøkonomi og vedligeholdelsesbehov. 
 • Opfølgning på køre- og hviletider
  Mange analyser har afsløret at køre- og hviletider i stor udstrækning ikke bliver overholdt. I mange tilfælde skyldes det, at chauffører ikke er opmærksomme på, om en pause er lang nok. Et flådestyringssystem vil kunne overvåge at køre- og hviletider overholdes.
 • Beskeder til/fra chauffør
  Hvilke er der for at sende beskeder til og fra vognpark
 • Forskellige indberetningstyper til det offentlige
  Løn/person- indberetninger, skat – og afgifter, specialindberetninger f.eks. affaldsgrupper mv.

Optimering af forsyningskæder:

 • Materialestyring
  Ved af- og pålæsning kan der ske en online registrering af materiel (genbrugsemballager). Herved undgås at emballagebilag først behandles når bil er ”hjemme” igen.
 • Sporbarhed
  Der stilles større og større krav til at kunne dokumentere hvordan en vare er håndteret i forsyningskæden, herunder om eventuelle temperaturkrav er overholdt. Måling og logning af temperaturer kan sammen med anvendelse af GPS udstyr sikre en høj grad af sporbarhed.
 • GPS navigation
  GPS navigation kan anvendes til at give et overblik over hvor de enkelte vogne befinder sig, og kan anvendes som vejviser.
  Information om positioner kan sendes med faste intervaller, eller indsamles efter behov.
 • Kommunikationsløsning
  Udgifter til telekommunikation er meget forskellige i for de enkelte lande, og dækningsgraden for de enkelte løsninger kan også variere.
  Det kan således i en situation betale sig at samle information og sende i større forsendelser, medens det i andre situationer ikke betyder noget at sende mange små beskeder.
  Datakommunikationen kan i nogle tilfælde med fordel håndteres som SMS beskeder, medens det i andre tilfælde er en fordel at anvende satellitkommunikation, men dette beror igen på de enkelte landes transaktionsafgifter.                  

Der kan være mange andre forhold, der skal beskrives, men det beror naturligvis på den enkelte virksomheds karakteristika. Vigtig er det at understrege, at det vil være nødvendigt at udarbejde en egentlig kravspecifikation, som tager udgangspunkt i såvel transportørens som kundernes behov for effektivisering og optimering af egne forretningsprocesser gennem de informationsstrømme, der skabes i transportleddet.

På en række af disse områder findes gode solide IT-baserede løsninger (eBusiness), som vil kunne hjælpe transportvirksomheden med at effektivisere og forenkle det administrative arbejde og undgå dobbelt arbejde samt fejlkilder.