Effektivitet af luftrenser over for cigaretrøg

Stig  Koust

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 51.

Rygerobot til test af luftrenser

Effektivitet af luftrenser over for cigaretrøg

I samarbejde med firmaet JB Damgaard har Teknologisk Institut foretaget omfattende tests på en luftrenser i et nyudviklet, generisk forsøgssetup på Teknologisk Institut. Her blev effektiviteten af luftrenseren påvist over for nano- og mikropartikler, afgivet fra cigaretter og fyrfadslys, under kontrollerede forsøgsbetingelser.

Til formålet blev der brugt mobilt og håndholdt partikelmåleudstyr, som kan måle henholdsvis online partikel-antalskoncentration og partikel-massekoncentration over tid. For på bedste vis at efterligne et virkeligt scenarium blev der under hvert delforsøg foretaget automatiseret rygning af tre cigaretter med en til formålet udviklet ”rygerobot” (for at undgå menneskelige forstyrrelser i rummet).

LuftrenserLuftrenser2Luftrenser3

Partikelkoncentrationen i rummet var særdeles reproducerbar i forsøgene og opblanding af partiklerne i rummet var desuden meget homogen, se også grafik nedenfor. Ved tændt luftrenser steg partikelkoncentrationen noget mindre og aftog meget hurtigere efter endt rygning sammenlignet med forsøg med slukket renser (se grafik nedenfor). Ca. 99 % af partikelmassen blev observeret til at bestå af partikler med en diameter mindre end 2,5 mikrometer.

Partikelmasse

Udvikling i partikelmasse over tid i 4 identiske forsøg; renseren var tændt i to forsøg (grønne grafer) og slukket i de to andre forsøg (røde grafer). Rummet blev tilrøget i ca. 30 min.

Knud Bonde Pedersen fra JB Damgaard udtaler: ”Jeg synes, at projektforløbet var ganske godt tilrettelagt, og det var interessant at følge målingerne og konklusionen. Alt i alt et godt samarbejde”.

Projektet er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation under Videnkuponordningen.

Rapporten i sin helhed kan rekvireres hos Teknologisk Institut.

Læs vores fire gode råd om mobile luftrensere her