Elektrisk ledningsevne i materialer - Måleteknik

Jakob S. Engbæk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 85.

Elektrisk ledningsevne i materialer - Måleteknik

Til at måle de elektriske egenskaber benyttes forskellige teknikker afhængigt af modstanden:

Ved relativt høj modstand anvendes et Agilent 4339B High Resistance Meter (akrediteret kalibreret) med en Agilent 16008B Resistivity cell. Det giver mulighed for både at måle resistivitet/volumenmodstand op til 4.0 E+15 Ohm cm og overflademodstand op til 4.0 E+15 Ohm.

Ved højere ledningsevne, lav modstand, hvor kontaktmodstanden bliver betydelig, udføres 4-punktsmålinger, og der anvendes et Keithley 2400 SourceMeter (kalibreret) til at bestemme resistiviteten i materialet. For kompositmaterialer, hvor det er vigtig at kende ledningsevnen igennem fx en plade, har vi også udviklet teknikker til at måle det. Egenskaberne på langs og på tværs kan være forskellige, hvis kompositten er fyldt med fibre eller flager, der fx kan være orienteret ved støbningen. Til måling af overfladeresistivitet anvendes derfor ringelektroder i forskellig størrelse, når man ønsker at måle et gennemsnit over alle retninger på en gang.

Målingerne foretages normalt i et rum med veldefineret temperatur (23 °C) og luftfugtighed (RH 50 %), der er standardbetingelserne for målinger ifølge ASTM D257-14, ASTM D4496-13, ASTM D991-89(2014) eller IEC 60093. Ønsker man at måle på beskyttelsesbeklædning, ifølge DS/EN 1149-1, skal målingerne udføres ved en relativ luftfugtighed på f.eks. RH 25 % eller RH 12,5 % Så udføres målingerne i et klimaskab, hvor der er meget vide rammer for at vælge temperatur og relativ luftfugtighed.

Høj modstand, lav ledningsevne
Metoderne begrænser sig ikke til at måle ledningsevne på plast/polymermaterialer, men egner sig også til andre materialer med tilsvarende ledningsevne, dvs. fra omkring 0,01 Ωcm til 4.0 E+15 Ωcm. Vi har således også erfaring med at måle på kompositplader, gummi og tekstiler/stof.

Billedet viser en del af udstyret til måling af volumen og overflademodstand
En del af udstyret til måling af volumen og overflademodstand

De 2 ovenstående fotos viser Agilent 16008B Resistivity Cell til måling på flade prøveemner: Min. Ø50 mm, Max. 120 mm x 130 mmDe 2 ovenstående fotos viser Agilent 16008B Resistivity Cell til måling på flade prøveemner: Min. Ø50 mm, Max. 120 mm x 130 mm
Agilent 16008B Resistivity Cell til måling på flade prøveemner: Min. Ø50 mm, Max. 120 mm x 130 mm

Lav modstand, høj elektrisk ledningsevne
Ved måling på materialer og produkter med høj elektrisk anvendes firepunkts målinger, hvor man har fire elektroder på linje. Her ledes strømmen gennem de yderste elektroder og man måler spænding med de inderste elektriske for at undgå at indkludere kontaktmodstanden i målingerne. Til at måle høj ledningsevne lav modstand anvendes en strømforsyning der kan levere 100 A (Keithley 2260B) kombinere med spændingsmåling (Keithley 2400 SourceMeter). Med dette udstyr kan vi måle ned til 0,1 mili-Ohm (mi modstand.pålideligt.  

Variation inden for samme type materialer. 
Vi foretrækker at måle på 3-5 ens prøver eller flere steder på samme emne, for at give indblik i variation inden for samme batch.