Emballagedesign - funktionsprøvning og sikkerhed

Helle  Allermann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 63.

børnesikkeremballage - ældre person griber om emballage, hvid beholder til piller, sort baggrund

Emballagedesign - funktionsprøvning og sikkerhed

En emballages funktionalitet er et væsentligt element, for at brugeren får en god oplevelse med produktet og sikrer gensalg. Producenten skal også kunne dokumentere, at produktet er sikkert at bruge for at leve op til lovgivningen.

Teknologisk Institut kan hjælpe med at risikovurdere og teste funktionaliteten og sikkerheden af et produktdesign.

Børnesikker emballage

EU's CLP forordning (EF nr. 1272/2008) stiller krav om, at emballage indeholdende kemiske stoffer og blandinger, der er klassificeret for visse sundhedsfarer og som sælges til offentligheden, skal være forsynet med børnesikker lukning.

Krav om børnesikre lukninger gælder for kemikalier, der er klassificerede som ætsende for huden (Skin corr. 1, 1A, 1B eller 1C), som akut giftige i kategori 1, 2 eller 3 (Akut tox. 1, 2 eller 3), som specifik målorgan toksiske kategori 1 (STOT RE 1 og STOT SE 1) samt kemikalier, der er klassificeret for aspirationsfare (Asp tox. 1; undtagen for aerosoler og beholder med forseglet sprayanordning). Der er også krav om børnesikker lukning for produkter, der indeholder ≥3% methanol eller ≥1% dichlormethan.

Teknologisk Institut er DANAK certificeret til at teste efter ISO-standard 8317 "Børnesikret emballage. Krav og prøvningsmetoder for genlukkelig emballage".

Brugervenlig emballage

Åbningsvenlig emballage er vigtig for de fleste forbrugere og det er et vigtigt konkurrenceparameter, hvis produkterne skal skille sig ud. 

Teknologisk Institut har udviklet en screeningsmetode til at evaluere om et produkt er nemt at åbne for alle. Åbningsvenlighed er dog mere end fysiske kræfter. Det kræver både at forbrugeren forstår produktets konstruktion, at de kan se hvor de skal åbne og endeligt, at de har fysisk styrke til at gennemføre åbning. Teknologisk Institut kan hjælpe i alle faser af produktevalueringen. 

Funktionsprøvning

Lov om markedsføring omfatter både mærkning på produkternes emballage og alle former for markedsføringsmateriale. Hvis en producent ønsker at markedsføre en bestemt funktion eller vil garantere en bestemt mængde doseringer fx ved spray eller anden doseringsenhed, skal dette kunne dokumenteres. Teknologisk Institut kan hjælpe med at dokumentere en bestemt funktion af emballagen.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Sikre og dokumentere overensstemmelse med lovgivning iht. børnesikker emballage
  • Teste hensigtsmæssig brugerinteraktion med emballage og produkt, fx rigtig håndtering, dosering, åbne/lukke mv.
  • Mekanisk funktionsprøvning af emballage og produktdesign, fx materiale styrke, trykstyrke, torque, antal doseringer i en enhed mv.
  • Udvikling af testprogram og testprotokoller
  • Evaluering af dokumentationskrav og risikovurdering