EN ISO 3834 - Kvalitetssystem for svejseværksteder

Claus Dalbøge

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 96.

Svejsninger og svejseprocedureprøvning

EN ISO 3834 - Kvalitetssystem for svejseværksteder

Byggevareforordningen, Trykudstyrsdirektivet (PED), Kraftværkernes Fællesbetingelser m.fl. kræver hel eller delvis opfyldelse af EN ISO 3834.

Har du brug for hjælp til denne proces?

Svejseværksteder, som

 • CE-mærker bærende stål- og/eller aluminiumskonstruktioner iht. Byggevareforordning 305/2011
 • Arbejder efter Kraftværkernes Fællesbetingelser (KRF)
 • Fremstiller trykbærende udstyr iht. PED 97/23EC, herunder beholdere, kedler og rørsystemer
 • Leverer svejste produkter til f.eks. vindmølleindustrien og off-shore
 • Efter eget ønske vil styre sine svejseaktiviteter med henblik på forbedret økonomi og markedsføring

har eller kan have krav til at skulle leve op til et af de 3 niveauer i EN ISO 3834-serien. I enkelte situationer kan der sågar være krav om godkendelse eller certificering af svejseværkstedet.

Hvad kan Teknologisk Institut helt nøjagtigt hjælpe med?
Vores erfarne svejseeksperter skaber et hurtigt overblik over behovet for kvalitetsstyring af dit svejseværksted og kan f.eks. hjælpe med at:

 • Fortolke kravene til din virksomhed
 • Opbygge et passende kvalitetssystem, evt. også omfattet ISO 9001, Byggevareforordningen, PED og lignende
 • Forbedre på eksisterende kvalitetssystem
 • Styrke din svejsekoordinering, f.eks. ved at tilknytte vores svejseviden til din organisation, efter behov 
 • Frembringe passende svejseprocedurer, evt. via samarbejdspartnere
 • Godkende dit system med udstedelse af certifikat, med afgrænsning af habilitetsforhold
 • Klargøre dit system for en evt. certificering

Processen
Din opgave bliver løst i et tæt samarbejde med os, hvor vi typisk indleder med et møde, hvor vi afklarer krav og behov, eksempelvis:

 • Hvilke krav står I overfor?
 • Hvor langt er I i processen?
 • Hvad kan I selv bidrage med?
 • Hvad er mest praktisk, at vi bidrager med?
 • Eventuelt behov for svejsekoordinering?
 • Plan for det videre forløb

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til oprettelse, tilpasning og/eller godkendelse af et system, eller hvis du blot har spørgsmål til svejsning generelt.