Eurostars - Få støtte til internationalt forskningsarbejde i din egen virksomhed

Tom Christian Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 70.

Eurostars - Få støtte til internationalt forskningsarbejde i din egen virksomhed

Er du en forskningsintensiv mindre virksomhed (under 250 ansatte)? Har du planer om at udvikle produkter med stort internationalt markedspotentiale? Og har du mod på at deltage i internationale forsknings- og udviklingsprojekter?

Så kan Eurostars være dit næste skridt til at nå dit mål.

Eurostars er kort sagt din mulighed for at få finansiel støtte til internationalt forskningsarbejde i din egen virksomhed.

Du kan få hjælp til: 

 • Netværk; få hjælp til at finde de rigtige partnere (private virksomheder såvel som universiteter) til dit projekt
 • Ansøgning; få hjælp til at skrive ansøgningen til Eurostars-programmet
 • Projektledelse; få hjælp til at holde styr på partnere, økonomi og deadlines
 • Faglighed; vi kan sætte dig i forbindelse med faglige eksperter i og uden for Teknologisk Institut, som kan indgå i dit projekt.

Hvis du har en idé til et forsknings- og udviklingsprojekt, som kræver et internationalt partnerskab, så kontakt os og hør mere om dine muligheder for at indgå i et Eurostar-projekt. Kontakt centerchef Knud Erik Hilding-Hamann direkte; khi@teknologisk.dk, 7220 1421

Hvad er Eurostars?
Eurostars er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram (FoU-program) primært rettet mod forskningsintensive små og mellemstore virksomheder. 33 europæiske lande deltager i programmet, herunder også associerede lande som Israel, Tyrkiet, Norge og Island. Eurostars har fælles retningslinjer for alle medlemslande og benytter et internationalt ekspertpanel til evaluering af ansøgningerne. Tilskuddet samfinansieres af nationale forsknings- og innovationsmidler fra medlemsstaterne og EU-Kommissionen.

Eurostars-programmet har et samlet budget på omkring 600 mio. kr. årligt. På europæisk plan modtages der ca. 750-800 ansøgninger årligt fordelt over to ansøgningsrunder og ca. 150 projekter evalueres årligt positivt og støttes gennem programmet. I sidste runde deltog danske virksomheder i ca. 20 ansøgninger og 6 danske projekter blev godkendt. Der er planer om at forøge tilskudsbudgettet til Eurostars til mellem 1,2 og 1,6 mia. kr. årligt fra 2014, når EU’s Horizon 2020 programmet for forskning og innovation starter.

Fra Styrelsen for Forskning og Innovations side er der et ønske om at øge den danske deltagelse i Eurostarprojekter specielt frem mod 2014, hvor det samlede budget som nævnt ovenfor forventes at blive fordoblet. I 2013 er der afsat midler til at støtte ca. 15 danske Eurostars-projekter.

Fakta

 • Ansøgertype: Ofte mindre virksomhed. Krav om at være forskningstung SMV - dvs. mindst 10% af omsætning eller fuldtidsansatte investeres i forskning.
 • Projekttype: Meget innovativt udviklingsprojekt inden for alle områder.
 • Partnerskab: Mindst to partnere fra to forskellige lande. Bl.a. Israel og Schweiz deltager også i programmet. Mindst 50% af udviklingsarbejdet skal udføres af forskningstunge SMV’er
 • Støttede aktiviteter: Produktudvikling og anvendelse af eksisterende teknologi på nye områder.
 • Finansieringsgrad: Max. 50 % for SMV’er og 75 % til forskningsinstitution, der indgår i SMV-ledet projekt (max 300.000 EUR i støtte samlet til danske partnere).
 • Der gives ikke støtte til: Projekter, der ikke forsøger at være meget innovative eller næsten færdigudviklede produkter.
 • Tidshorisont: Fra ansøgningsfrist til projektstart: ca. 4 måneder. Derefter må projektet vare max. 3 år og produktet skal være på markedet senest 2 år efter projektets afslutning.
 • Projektbudget (inkl. støtte og alle partnere): Typisk ca. 1-2 mio. euro