Fiskeaffaldet skal have højere værdi

Karin Loft Eybye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 38.

Fisk

Fiskeaffaldet skal have højere værdi

Trash2Cash Nord er et nyt projekt, som skal sørge for, at fiskeriet og industrien forbedrer den økonomiske udnyttelse af fiskefraskær – for eksempel ved at udnytte fraskær til fødevarer og/eller oparbejde fraskærs-fraktionerne til ingredienser til helsekost, kosmetik og andet.

Når man i dag forarbejder fisk, ender 40-50 % af fisken, som det der kaldes ”fraskær”. Typisk er det hoveder, afpuds fra filetskæring, indvolde, skind, fiskeben og skæl. I Danmark bruger vi fraskæret som råvarer til fremstilling af f.eks. fiskemel, fiskeolie og dyrefoder. Men nu skal fiskeaffaldet udnyttes, så der kan tjenes flere penge.

- Fiskeindustrien har traditionelt afsat fraskær til minkfoder og til produktion ag fiskemel og olie. Dette system har fungeret godt i mange år, således at bortskaffelsen af fraskær ikke har givet anledning til miljøproblemer. Værdien af de frembragte produkter har imidlertid været lav.  Projektet her er sat i verden for at undersøge, om der kunne være flere penge at tjene på fraskæret, end man gør i dag, siger Lars Seiersen, Teknologisk Institut.

I lande som fx Norge og Island har man gennem mange år, med stor succes, arbejdet systematisk med at udvikle produkter til bl.a. fødevareindustrien ud fra fraskær. Her har eksempelvis Kina været et nyt eksportområde for fødevarer som frosne torskehoveder og fiskenes mælke(sæd)-sække.

Projektets formål er - med udgangspunkt i den udvikling og de erfaringer der er gjort i udlandet - at få en udvikling i gang i den nordjyske fiskeindustri, der sikrer, at fraskæret udnyttes til produkter af højere værdi, end det er tilfældet i dag.

- For os heroppe i Nordjylland har fiskeriet, og alt hvad der følger med, en meget vigtig placering i erhvervslivet. Vi vil, at det går dem godt, og med initiativer som Trash2Cash kan vi forhåbentlig finde flere nye veje, siger direktøren for Nordsøen Forskerpark Karl Henrik Laursen.

Trash2Cash Nord er støttet af Fornyelsesfonden med 7,5 mio. kr. og Vækstforum under Region Nordjylland med 3,3 mio. kr., samt egenfinansiering fra 17 små og mellemstore virksomheder.

- Jeg ser projektet som et rigtigt godt eksempel på et frugtbart samarbejde mellem nordjyske virksomheder, kommunerne i Nordjysk Fiskerikommune Netværk og de erfarne projektkoordinatorer i Nordsøen Forskerpark og Teknologisk Institut, siger Formand for Nordjysk Fiskerikommune Netværk, borgmester Lars Møller, Frederikshavn.

Nordsøen Forskerpark er projektholder. Styregruppen består af Nordjysk Fiskerikommune Netværk, Danish Seafood Association, Region Nordjylland, Nordsøen Forskerpark og to partnervirksomheder.

Projektet koncentrerer sig om små og mellemstore virksomheder i Nordjyske kommuner med højere arbejdsløshed end landsgennemsnittet. Der er i alt 7 hovedaktiviteter fordelt på 4 kommuner.

Thisted kommune: Oparbejdning og afsætning af fraskær fra hvidfisk-produktion (Finansieres ikke af Fornyelsesfonden)
Jammerbugt kommune: Salg af højkvalitetsfisk fra Thorup Strand
Hjørring kommune: a) Projektorganisering og formidling. b) Virksomhedskuvøser. c) Forbedret udnyttelse af indvoldsensilage
Læsø/Frederikshavn Kommune: a) Udvinding af højværdiprodukter fra skaldyr. b) Oparbejdning og salg af fraskær fra pelagiske fisk.