Fødevareemballering

Søren Rahbek Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 80.

Fødevareemballering

Fødevarer skal emballeres efter et særligt sæt af regler, der både fastlægges af fødevaren selv, distributionskæden og lovgivningen.

Lovgivning til fødevareemballering
Emballage til levnedsmidler og lægemidler underkastes i de fleste lande regulativer, der har til hensigt at beskytte konsumenterne.
I Danmark gælder, at levnedsmidler ikke må sælges, hvis der er sundhedsmæssige betænkeligheder ved at fortære dem. Emballage må ikke påvirke levnedsmidlet i sundheds- eller smagsmæssig henseende.
I praksis har Danmark henholdt sig til tysk (BGA), hollandsk (Warenwet) eller amerikansk (FDA) lovgivning. I dag er det primært EU-lovgivningen som gælder i Danmark.

I Sverige eksisterer der en frivillig aftale, betegnet "Normpack", om de krav, der skal stilles til levnedsmiddelemballage.

I Norge findes en parallel ordning til den svenske. I Norge kaldes den "Emballagekonventionen".

Der arbejdes stærkt på en indbyrdes tilnærmelse af EU-landenes lovgivning inden for emballageområdet og Plast og Emballage holder sig informeret om den seneste lovgivning.

På Danmarks øvrige eksportdestinationer gælder der vidt forskellige bestemmelser.

Lovgivningen omfatter ikke alene emballagens sundhedsmæssige forhold, men også f.eks.:

  • Mærkning distribution affald/genbrug
  • Materialesammensætning

I de senere år er der kommet mere og mere fokus på emballageaffalds skæbne, bl.a. i kraft af EU's Emballagedirektiv. Dette direktiv pålægger EU-landene at indsamle og genanvende emballageaffald. Direktivet har medført krav om dokumentation af fx tungmetalindhold, indhold af farlige stoffer samt at emballagen er minimeret i forhold til en række definerede krav.

Rådgivning
Plast og Emballage tilbyder rådgivning om lovgivningsmæssige aspekter vedrørende emballage.

Medarbejderne hos Teknologisk Institut, Plast og Emballage er specialister med praktisk erfaring og teoretisk viden vedrørende forståelse af de meget teknisk og kemisk orienterede emballagelove og -bekendtgørelser.

Teknologisk Institut, Plast og Emballages konsulenter har blandt andet løst følgende opgaver:

  • Udarbejdelse af internationale legalitetshåndbøger
  • Uddannelse af medarbejdere ved kurser og foredrag om lovgivningsspørgsmål.