Fokuseret innovation via brugerinput - Systematik er afgørende

Carsten  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

Skitser til Me-Mover af Jonas Eliasson

Fokuseret innovation via brugerinput - Systematik er afgørende

I innovationsprocesser er det afgørende, at inddragelse af aktive brugere sker systematisk. Erfaring viser, at brugerinput ender i skuffen, eller bliver glemt i et online community, hvis virksomheder ikke har en metode til systematisk at udpege og omsætte de gode ideer ind i organisationen. 

I de senere år er vi mange, der har talt om, studeret og forsøgt os udi brugerdreven innovation som vejen til værdiskabelse i virksomheder. I løbet af de år er det kommet til at stå lysende klart, at brugerinddragelse er en guldgrube af innovativt potentiale, men at der i høj grad har manglet konkrete metoder til at blotlægge præcis hvilken type input den konkrete virksomhed har behov for, hvordan man bedst kommer i kontakt med de brugere, der kan give den type input og hvad der motiverer brugerne til at indgå som bidragydere i en given virksomheds forretning.

Brugerdreven innovation skal skabe værdi her og nu.
- Hvilke ”huller” i virksomhedens behov for viden og idéer kan aktive brugere udfylde?

Brugerdreven innovation skal skabe vækst på sigt.
- Hvordan vil inddragelse af aktive brugere bidrage til opfyldelse af virksomhedens strategi?

Brugerdrevne innovationstilgange skal være en del af virksomhedskulturen.
- Hvordan kan inddragelse af aktive brugere gavne virksomheden i forhold til fx medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og image?

Aktive brugere i innovationsprocesser
En indsats rettet mod værdiskabende udvikling ved hjælp af aktive brugere viser imidlertid to ting: For det første, at aktive brugere ikke er en homogen gruppe. Brugere, der kan mobiliseres til at bidrage aktivt med input til en virksomheds innovationsproces, tæller fx medarbejdere, kunder, potentielle kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter. Og inden for hver af de kategoriseringer kan de aktive brugere yderligere segmenteres ud fra hvad der motiverer dem til at bidrage og hvilken type input de forventes at ville bidrage med.

Grafik, der viser en skematisk fremstilling af karakteristika for de 4 brugertyper i Active User Topologies

En række danske SMV’er har sammen med Center for Idé & Vækst på Teknologisk Institut udviklet den viste systematik for målrettet, værdiskabende dialog med deres aktive brugere udenfor virksomheden. Det er der bl.a. kommet en bog ud af. Find den her - og læs mere om baggrunden for systematiseringen af brugertyperne her:

Medarbejderens innovative potentiale
Lige såvel som den aktive bruger udenfor virksomheden kan bidrage til en innovationsproces, kan medarbejderen også involveres som aktiv bruger. De fire brugertyper genfinder vi blandt medarbejdere, men på en arbejdsplads møder vi herudover en række andre udfordringer, som handler om virksomhedskultur og idebeskyttelse.

Nye innovationsformer
Netop idebeskyttelse – intellectual property rights – er et af de temaer, som er genstand for tilbagevendende debat. Især i forbindelse med ideskabelse og ideudvikling i online fora, hvor håndtering af rettighedsproblematikker i online sociale fællesskaber kan blive en udfordring for brugere såvel som virksomheder, der ønsker at indgå i åbne innovationsprocesser. Åben innovation generelt – eller mere specifikt community baseret innovation – byder på spændende muligheder for at tænke stort, ud-af-boksen, internationalt og effektivt. Samtidig viser feltet hvordan den teknologiske udvikling i samspil med den brugerdrevne innovation allerede nu har åbnet op for nye innovationsformer, der var os relativt fremmede indtil for få år tilbage. De nye innovationsformer har skabt muligheder for brugere såvel som virksomheder. Kunsten bliver at skabe en god balance mellem forretningshemmeligheder, virksomhedsintern ekspertise, og brugerinput samtidig med at virksomheder løbende udvikler deres innovationsproces, så de geares til at håndtere nye teknologier, nye brugertilgange og dertil koblede teknologier på en fortsat værdiskabende måde.

Læs mere