Fokuseret innovation via brugerinput - Projekt 'Aktive brugere'

Carsten  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

Skitser til Me-Mover af Jonas Eliasson

Fokuseret innovation via brugerinput - Projekt 'Aktive brugere'

Projektstart maj 2009 - afsluttet oktober 2011.

Hvordan manøvrerer små og mellemstore virksomheder bedst i forhold til at sikre et frugtbart udbytte af brugerdreven innovation? – Det handler bl.a. om at udvikle metoder til at forstå og kategorisere sine brugere. Det er hér Projektet Active User TypOlogies har taget sit afsæt.

For at skabe den størst mulige værditilvækst må den enkelte virksomhed i dag integrere forskellige innovationstilgange og i højere grad end før mestre hele innovationslandskabet. Det overordnede mål med projektet Active User TypOlogies (herefter: AUTO) har derfor været at bidrage til danske virksomheders konkurrenceevne ved at integrere brugerinddragelse i virksomhedernes innovationsproces.

Mål for projektet
Konkret har AUTO-projektet udviklet dels en typologi over aktive brugere og dels en metodik, der kan hjælpe virksomheder til at skabe bindeled mellem de aktive brugere og virksomhedens innovationsaktiviteter. Typologien og metodikken danner altså sammen et værktøj, virksomheder kan anvende i deres innovationsaktiviteter.

Projektleder Signe Skov-Hansen, Teknologisk Institut, fortæller om udgangspunktet for AUTO-projektet: ”Evnen til at anvende teknologier innovativt skaber konkurrencefordele og sammenhængskraft i et videnbaseret samfund. Og når det gælder inddragelse af aktive forbrugere og brugere i en innovationsproces, er der et uudnyttet potentiale for mange danske virksomheder. Men hvis det potentiale skal udnyttes effektivt, kræver det et solidt kendskab til brugernes innovationstilgang.”

Typologien og metodikken vil være værktøjer, virksomheder kan benytte til at løfte deres innovationsniveau i en tid, hvor virksomheder i højere og højere grad må udnytte interne såvel som eksterne ressourcer til at spotte og udvikle nye ideer. Nye tendenser og den teknologiske udvikling skaber muligheder og udfordringer, som den enkelte virksomhed står overfor. Her skal projektet medvirke til at accelerere og systematisere de mange danske SMV’ers kapacitets- og netværksopbygning gennem brugerinddragelse.

Deltagere
Projektholder var Teknologisk Instituts Center for Idé & Vækst, mens deltagerkredsen var bredt forankret med en række SMV’er, uddannelses- og kulturinstitutioner. Formålet med diversiteten har været at opnå en bred indsigt i aktive brugertyper på tværs af brancher. En indsigt, der anvendes til at kvalificere brugerkarakteristika i typologien.

AUTO-projektet blev finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation.