Fremtidens kompetencebehov for bygningskonstruktører kræver mere videreuddannelse til kandidatniveau

Martin Eggert Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 29.

Fremtidens kompetencebehov for bygningskonstruktører kræver mere videreuddannelse til kandidatniveau

Ny rapport fra Teknologisk Institut

- Fremtidens kompetencebehov for bygningskonstruktører kræver mere videreuddannelse til kandidatniveau

Bygningskonstruktørers kombination af teoretiske byggefaglige kompetencer og en praktisk tilgang til byggeriet gør dem til en efterspurgt uddannelse med meget lav ledighed, under 3 %, for nyuddannede, og de beskæftiges i en bred vifte af brancher i byggeriet.

Rapporten viser, at bygningskonstruktørers arbejdsopgaver udvikler i retning af stigende kompetenceniveau, der skaber nye behov for videreuddannelse til kandidatniveau.

Læs rapporten

Projektledelse inden for byggeriet er blevet mere kompleks og kræver i stigende grad kræver ”generalist” projektlederkompetencer inden for økonomistyring, samarbejde med godkendende myndigheder, ledelse, kvalitetssikring af den samlede leverance, jura, konfliktløsning kombineret med dyb byggefaglig indsigt.

Ligeledes arbejder bygningskonstruktører i stigende grad med ”facility management”, dvs. drift og vedligehold af ejendomme og optimering af deres ressourceforbrug. Det være sig lige fra optimering af rumudnyttelse, energi og vandforsyning til økonomi- og kontraktstyring i forhold til outsourcing af driftsopgaver.

Da facility management i større virksomheder omfatter ledelsesbeslutninger på strategisk niveau vil personer med en formel uddannelse på kandidatniveau som økonom, cand.merc. lettere kunne avancere til det dette ledelsesniveau end bacheloruddannede, som ikke har papir på en formel uddannelse inden for facility management og ledelse.

Derfor er der behov for videreuddannelsestilbud, hvor bygningskonstruktører kan supplere deres byggefaglige uddannelse med kompetencer inden for HR, økonomi og ledelse - især på strategisk niveau.

Analysens baggrund

Teknologisk Institut har gennemført analysen i 2018 for Erhvervsakademi Lillebælt.

og KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) på vegne af et konsortium, der omfatter udbydere af konstruktøruddannelsen i Danmark, Dansk Industri, Konstruktørforeningen, Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut.