Resultater i Fremtidens Transportkoncepter

Finn Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Resultater i Fremtidens Transportkoncepter

Udgangspunktet i dette udviklingsprojekt er en række konkrete virksomheders egne projekter inden for transport og logistik. Krumtappen i udviklingen har været virksomhedernes forskelligartede problemstillinger inden for transport og logistik i forsyningskæder.

Visionen har været at anvende konceptudvikling som en fremgangsmåde til at udvikle innovative transportløsninger samt at effektivisere forsyningskæder.

"Udvikling af fremtidens transportkoncepter" er betegnelsen for en række projekter, der dels har været finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under centerkontraktordningen, og dels de deltagende institutioner og virksomheder.

  Konceptudviklingsmodel for udviklingsprojektet fremtidens transportkoncepter
Formålet med udviklingsprojektet har været,

 • At forbedre konkurrenceevnen for dansk transporterhverv og også for danske virksomheder generelt. I første omgang gennem udvikling af de deltagende virksomheders forsyningskæde effektivitet og senere gennem udvikling af GTS-ydelser til gavn for alle virksomheder.
 • At danske forskningsmiljøer og teknologiske servicecentre får adgang til nyeste internationale forskning, dels gennem kortlægning og dokumentation af spydspidsforskningen indenfor distribution og godstransport, dels gennem udvikling af en generel fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter.
 • At udvikle den danske forskningskompetence indenfor distribution og godstransport. Forskningskompetencen opbygges inden for udvalgte områder, der understøtter den nye fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter.

Udviklingsprojektet har omhandlet den samlede logistikkæde fra forsyning af råvarer til den endelige bruger, og det objekt der har indgået er den eksterne forsyningskæde. Med den eksterne forsyningskæde har der primært været sat fokus på det interorganisatoriske samspil mellem aktørerne i kæden, dvs. leverandører, producenter, distributører, transportører og kunder. Forsyningskæden er opfattet som et samlet system, og logistik er en metodisk fremgangsmåde til at integrere, effektivisere samt udvikle forsatte forbedringer i kæden.

Parterne bag Fremtidens Transportkoncepter:

Virksomheder

 • Afsætningsforeningen for Potteplanter i Danmark
 • Flügger A/S
 • Railion Danmark A/S
 • Johannes Fog A/S

Forskningsinstitutioner

 • Aalborg Universitet, Institut for Produktion
 • Teknologisk Institut, Emballage og Transport
 • Roskilde Universitetscenter, TEKSAM
 • Institut for Transportstudier (ophørt)
 • Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Produktion og Ledelse
 • Handelshøjskolen i Århus, Institut for Driftsøkonomi og Logistik
 • Syddansk Universitet, Sønderborg, Institut for Marketing

Der er udarbejdet 7 pjecer, der giver et overblik over resultaterne af projektet ’Fremtidens Transportkoncepter’. Pjecernes overskrifter og indhold:

Erfaringer og resultater - Rådgivning i transport og logistik
  

Fremtidige rammebetingelser for transport og logistik
  

Koncepter & metoder
  

Informationsteknologi
  

Samarbejdsformer
  

Organisationsudvikling
   

  

Fremgangsmåder for konceptudvikling