Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - Erfaringer og resultater

Finn Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - Erfaringer og resultater

Nye transportkoncepter kræver ny viden
Rådgivning i transport og logistik

Resultaterne står således til rådighed for øvrige virksomheder og institutioner inden for logistik- og transportsektoren, og således også for denne sektors kunder og brugere.

Projektet er blevet gennemført i tæt samarbejde med virksomheder (Railion Danmark, Flügger, Afsætningsforeningen for Potteplanter og Johannes Fog) og forskningsinstitutioner, der har medvirket i projektperioden år 2000 – 2004. Projektets resultater blev gennemgået på den årlige Godskonference i TØF januar 2005.

Emneområderne knytter sig til 1) samarbejde i transport- og forsyningskæder, 2) effektivisering og fornyelse af transportkoncepter, 3) kommunikation og styring i forbindelse med transport samt 4) sammenhæng og forståelse mellem de forskellige led i forsyningskæden. Efterfølgende præsenteres en række værktøjer og løsningsforslag som typeeksempler på disse problemstillinger.

Der er generelt arbejdet med følgende:

 • Fælles visioner og rammer, strategi og mål for udvikling af transportkoncepter, herunder sammenhæng mellem virksomheder og internt i den enkelte virksomhed
 • Konceptudvikling i forskellige typer af transportvirksomheder  
 • Citylogistik
 • Kombilogistik
 • Organisatorisk læring i forsyningskæder
 • Informationsstyring i transportkæder
 • Optimering af indgående transport- og logistik
 • Optimering af terminalnetværk
 • Styring af transportmateriel
 • Flaskehalse i transport- og forsyningskæder

I flere af typeeksemplerne er disse blevet belyst gennem cases, andre gennem en summarisk gennemgang af ”værktøjskassen” eller rådgivningsydelser.

For yderligere information kan nedenstående pjece downloades: (kan udskrives i A5-format 2-sider)