Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - Fremgangsmåder for konceptudvikling

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - Fremgangsmåder for konceptudvikling

Fremgangsmåder for konceptudvikling
Et koncept kan, ifølge projektets definition, beskrives ud fra følgende kriterier:

  • Et koncept beskriver løsningsmæssige helheder og sammenhænge (syntese) – giver muligheder for tidlig vurdering samt senere detaljering, hvilket kan medvirke til at reducere tid og ressourcer i løsningsudviklingen.
  • Konceptet afspejler et systems bærende ideer og løsningsprincipper – udgør både en faglig og organisatorisk reference- og forståelsesramme, hvilket virker fremmende for kommunikationen og dermed forståelse og ejerskabet hos involverede personer.
  • Konceptet fokuserer på integration, dvs. på sammenhænge mellem forskellige faglige, organisatoriske og personlige udgangspunkter, hvilket er et væsentligt grundlag for at skabe overblik og innovationshøjde. Dette er også medvirkende til at processen i konceptudviklingen er konsensus skabende.
  • Konceptet udgør den overordnede strukturelle løsningsramme for et samlet system og dermed de overordnede rammer for den videre konkretisering samt den videre implementeringsproces.

Tilgange til den konceptuelle opfattelse

Tilgange til den konceptuelle opfattelse

På baggrund af de efterfølgende analyser kan der først og fremmest identificeres ni forskellige fremgangsmåder/tilgange til konceptudviklingen. Det var ligeledes muligt at fastlægge forskellige svagheder og styrker ved de forskellige tilgange.

Analyserne har frembragt en række erkendelser, der har ledt frem til flere interessante læringspunkter. Læringspunkterne belyste bl.a. behovet for:

  • At fokusere på såvel kort- som langsigtede succeskriterier ved udvikling af fremtidens logistik- og transportsystemer.
  • At der bør tages hensyn til konceptudviklingsopgaven, når der vælges koncept-udviklingsmetoder og tilgangsvinkel til opgaven.
  • At en vis grad af foranalyse er nødvendig før valget af konceptudviklingsmetode finder sted.
  • At fremtidens forskere og logistik- og transportkonsulenter må bruge forskellige konceptudviklingsværktøjer.

For yderligere information kan nedenstående pjece downloades: (kan udskrives i A5-format 2-sider)