Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - Transportkoncepter og IT-støtte

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Resultater i Fremtidens Transportkoncepter - Transportkoncepter og IT-støtte

Digitalisering i transport- og logistikerhvervet

Baggrund
Udviklingen i informationsteknologien samt i fremstillings- og transportteknologien har sammen med liberaliseringen af verdenshandlen haft afgørende indflydelse på logistikudviklingen og udviklingen af SCM-tankegangen. Mange virksomheder har for at kunne fastholde deres konkurrenceevne fokuseret på deres kernekompetence og outsourcet områder, hvor man har ment ikke at kunne fastholde tilstrækkelig effektivitet. Denne udvikling medfører, at der i mange forsyningskæder er behov for en tæt koordinering af opgavernes løsning mellem virksomhederne. Det kan give sig udtryk i ønsker om tættere samarbejde med kunder og leverandører specielt inden for områder, hvor konkurrencen er hårdest, og kravet om kundetilpassede produkter er størst.

Det stiller krav til den enkelte virksomheds interne integration men også til virksomhedens evne til integration med kunder og leverandører uanset om de er midlertidige eller faste, og jo mere kundetilpassede produkter og ydelser jo større er integrationskravene.

Et centralt værktøj i integrationen er IT. Internt i virksomhederne er det i de senere år kommet til udtryk ved implementering af mere eller mindre avancerede ERP-systemer, og eksternt via f.eks. EDI-opkoblinger til kunder og leverandører samt e-indkøb og handel på e-markedspladser.

I mange virksomheder anvendes IT imidlertid primært til at holde styr på virksomhedens transaktionsdata, og egentlige beslutningsstøtteværktøjer er stadig meget primitive, ligesom IT-integration til eksterne parter også er begrænset (Nielsen et al 2002 og Møller et al 2003). Det er imidlertid åbenbart at kravene til at kunne håndtere IT i forbindelse med beslutningsstøtte og i forbindelse med ekstern integration vil vokse på grund af konstante krav om øget effektivitet og om mere kundetilpassede produkter og ydelser.

Formål
Formålet med forskningsprojektet i informationsteknologi er ifølge beskrivelsen i centerkontrakten:

"...at skabe et overblik over den aktuelle og den fremtidige udvikling af IT som enabler  for udvikling af nye transportkoncepter. Det er et delmål at belyse betydningen af IT-udviklingen for organiseringen af forsyningskæden. IT er i stigende grad den enkeltfaktor, der har størst betydning for udvikling af transportsystemer."

For yderligere information kan nedenstående pjece downloades: (kan udskrives i A5-format 2-sider)