Grønne skærme langs cykelstier skal tage vand fra skybrud

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Grønne skærme

Grønne skærme langs cykelstier skal tage vand fra skybrud

Nyt projekt skal udvikle og teste multifunktionelle grønne skærme langs indfaldsveje til København. En funktion er, at skærmene skal afskærme cyklister og fodgængere fra bilerne, en anden, at der under cykelstien indbygges et regnvandsbassin, som kan tage overskudsvand fra skybrud og derved mindske oversvømmelser.

Et nyt miljøprojekt, ledet af Teknologisk Institut, skal udvikle en fritstående multifunktionel grøn skærm til stærkt trafikkerede indfaldsveje omkring København. Skærmen vil begrænse generne fra trafikken og fungerer samtidig som et ekstra regnvandsbassin, der kan opsamle overskudsvand fra skybrud.

- Målet er at omdanne trafikkorridorer til grønne korridorer til glæde for gående, cyklister og ikke mindst beboerne ud til de trafikkerede veje. Oveni får vi så fordelen, at vi kan klimatilpasse områderne langs vejene, så oversvømmelserne under skybrud kan begrænses, siger arkitekt Jacob Borup Nørløv, som har udviklet idéen.

Den grønne skærm består af en beplantet væg ud til vejen, som fungerer som partikelfilter og støjskærm.  Bag skærmen lægges en præfabrikeret cykelsti med indbygget magasin med et rensningssystem til snavset vej- og overflade vand. Det rensede vand kan herfra pumpes med solcelledrevne pumper over i den grønne væg og fordampes via planterne. Eller det kan udledes til nedsivning i parkanlæg og gårdmiljøer.

- Vi forventer, at løsningen vil kunne bidrage  til at reducere de negative effekter ved voldsomme regnskyl. Desuden er der mulighed for massive energibesparelser ved, at vi renser og udnytter vejvandet lokalt - frem for at det skal pumpes ud til rensningsanlæg, siger centerchef Ulrik Hindsberger, Rørcenteret, Teknologisk Institut.

De grønne skærme skal udvikles i et konsortium ledet af Teknologisk Institut og med deltagelse af bl.a. Københavns Universitet, Boligforeningen 3B og Københavns Kommune. I første omgang skal der udvikles og testes to elementer under kontrollerede former på Københavns Universitet og Teknologisk Institut. I et efterfølgende anlægsprojekt vil et teststykke af den grønne skærm blive anlagt langs vejen Folehaven, en af de mest trafikkerede indfaldsveje til København.

På Københavns Rådhus glæder teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) sig til at få testet de grønne skærmes effekt på både trafikstøj og de stigende regnmængder, som byen vil blive ramt af de kommende år.

- Storbyer over hele verden står overfor udfordringer med klimaforandringer og mere ekstreme regnmængder. Vi er nødt til at eksperimentere med nye måder at indrette vores byer på. De projekter, vi lykkes med, kan vi efterfølgende eksportere til resten af verden. Det vil skabe vækst og beskæftigelse i Danmark,” siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

Udviklingsprojektet støttes med  lidt over 5 mio. kr. fra Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram, mens anlægsprojektet støttes med 5 mio. kr. fra Københavns Kommune. I konsortiet deltager desuden pumpefabrikken Grundfos, entreprenørfirmaet Aarsleff, rørproducenten Wavin samt P. Malmos Anlægsgartnermestre.

Se mere i vedhæftede faktaark.

 

Yderligere oplysninger

  • Centerchef Ulrik Hindsberger, Rørcenteret, Teknologisk Institut, tlf: 7220 2285,
    mail: uhi@teknologisk.dk
  • Arkitekt Jacob Borup Nørløv, Arkitektfirmaet Nørløv+Nørløv tlf: 2284 5916,
    mail: jacob@norlov-norlov.dk