Har industriel produktion stadig en berettigelse i Danmark?

Knud Erik Hilding-Hamann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 21.

Har industriel produktion stadig en berettigelse i Danmark?

Har industriel produktion stadig en berettigelse i Danmark?
Ja, men den er nødt til at forandre sig.

Af: Knud Erik Hilding-Hamann, marts 2011 

Inden for de seneste 10 år er beskæftigelsen i fremstillingssektoren faldet med cirka 100.000 arbejdspladser. Dog står den danske fremstillingssektor for 45 % af den samlede eksport, beskæftiger 350.000 og efterspørger for cirka 150 mia. kr. fra andre erhverv. Med andre ord, fremstillingssektoren er en vigtig sektor for den danske økonomi. Men sektoren er under pres. Dels på grund af faldende produktivitet, et højt omkostningsniveau drevet af høje lønninger samt krav til arbejdsmiljø og miljøbevidsthed.

Der er dog også mange succeshistorier. som ofte er drevet af en høj forskning og udviklingsaktivitet (FoU). Inden for fremstillingsindustrien har de FoU aktive virksomheder en produktivitet per medarbejder der er 23 % højere end ikke FoU-aktive virksomheder.

Manufuture.dk, som er den danske platform af EU-samarbejdet Manufuture, har identificeret tre hovedproblemsstillinger, som fremstillingsindustrien skal arbejde med i fremtiden:

 • Diversitet vs. omkostninger: Diversitet i produkter og teknologier skal være omkostningsneutrale i 2025. Med andre ord - ambitionen er, at enhedsomkostningerne er uafhængige af volumen og reaktionsevnen er øget med mindst en faktor 5.
  • Teknologisk Partnerskab tilbyder adgang til viden om nye teknologier, materialer og produktionsprocesser, der kan nedbringe produktionsomkostninger og samtidig sikre produktdiversiteten. Kontakt Peter Nymann Andersen på telefon 72202260 og e-mail pea@teknologisk.dk
 • Fleksibel lokalisering: Ambitionen er, at videndeling og integration skal fungere på tværs af geografi og kultur, så kompetencerne fastholdes og mikset af decentral og central produktion er bæredygtigt neutralt
  • I den forbindelse samarbejder Teknologisk Partnerskab sammen med Region Midt om at udforske mulighederne for videndeling og integration mellem danske og kinesiske (Shanghai) produktions og kulturenheder. Projektet hedder midtnet.com. For mere information kontakt Lars Holst Jørgensen på tlf 72 20 26 38 eller e-mail til lah@teknologisk.dk
 • Bæredygtig vs. Konventionel produktion: I 2025 stilles der krav til bæredygtigt design og produktion, samtidig med at konkurrence og effektivitetskravene fortsætter.  Ambitionen er altså, at det økologiske fodaftryk af produktion i 2025 er nul og omkostningerne lavere end ved konventionel produktion.
  • I den forbindelse er Teknologisk Partnerskab involveret i det undersøgende arbejde omkring Cradle 2 Cradle demonstrationer i Region Midt. Arbejdet ledes internt af Hans Henrik Bruhn, tlf: 72 20 20 45, hhb@teknologisk.dk.

Manufuture.dk tegner fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder:

 1. Den høj kompetente virksomhed - Det vil kendetegne disse virksomheder at de vil kunne spotte nye teknologier og implementere dem hurtigere og før de andre, de vil kunne time anvendelse af ny viden perfekt – kort sagt de vil være førende indenfor ny viden, nye teknologier, nye materialer og nye ledelsesmetoder.
 2. Det industrielle kraftcenter vil konsolidere og koordinere kompetencer og ressourcer på tværs af virksomheder, brancher, universiteter og viden centre og tage kampen op mod de store internationale producenters teknologiske førerskab – eksempelvis via engineering i forbindelse med nye materialer og kompositter og bringe dem tidligere ind i produktionen.
 3. Innovationsfabrikken - Disse fabrikker vil udnytte og dyrke samspillet mellem produktions- og designkompetencer; de vil bygge innovation på medarbejdernes viden om forretning, design og processer. Alt sammen skal det accelerere ”tid til markedet” og sikre intelligente produkter og services.
 4. Den fleksible værdikædeintegrator - De mange danske underleverandører skal arbejde tættere sammen i netværk for at imødekomme behovene blandt de store internationale værdikædeintegratorer. Det kræver en kompetence til at kende kundernes DNA og konfigurere værdikonstellationer der bliver sat sammen af en række mindre underleverandører med forskellige specialist kompetencer.
 5. Den virtuelle virksomhed forbinder de bedste globale kompetencer i virtuelle netværk for ad den vej at sammensætte løsninger og skabe forretninger med udgangspunkt i en lang række mulige samarbejdspartnere inden for innovation, produktion, distribution og markedsføring. Disse virtuelle virksomheder kan opstå på tværs af geografiske, juridiske og økonomiske grænseflader og består så længe der er en forretning.

For mere information om fremtidens produktion i Danmark: Læs rapporten fra Manufuture.dk