Her er teknologierne du kan opleve på konferencen "Velfærdsteknologi anno 2017"

Anders Lyck Fogh-Schultz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 87.

Pepper giver håndtryk til mand i blå skjorte

Her er teknologierne du kan opleve på konferencen "Velfærdsteknologi anno 2017"

Konferencen melder alt udsolgt, men alle der har sikret sig deltagelse på Velfærdsteknologi anno 2017 den 14. september i Odense kan glæde sig til en dag, hvor velfærdsteknologien er i fokus. Udover at samle op på de sidste 10 års erfaringer med velfærdsteknologi i Danmark, kan du nemlig møde spændende udstillere med velfærdsteknologiske produkter og høj faglig ekspertviden.

Konferencen faciliterer et område for udstillere, der byder på et væld af velfærdsteknologiske løsninger - lige fra avancerede vendemadrasser, genoptræningsværktøjer og vaskeplejeprodukter til brandbekæmpelsessystemer, menneskelignende robotter og telemedicinske løsninger.

Her er listen over virksomheder, produkter og eksperter du kan møde på konferencen Velfærdsteknologi anno 2017:

Aabentoft fremviser nogle af de nyeste og mest avancerede elektroniske hjælpemidler på markedet. Herunder deres elektroniske kalendere MemoPlanner og MemoDay. Hos Aabentoft kan du samtidig få demonstreret en øjenstyret computer, der gør det muligt at tænde/slukke lamper, fjernsyn mm.

www.aabentoft.dk

Arion Nordic producerer effektive engangsvaskeprodukter og vejleder inden for hygiejne, arbejdsmiljø, økonomi og implementering. Deres produkter produceres på egen fabrik i Holland, hvor der er strenge krav til kvalitet, miljø og renrumsproduktion.

www.arion-group.com

Arjohuntleigh udstiller deres højdejusterbare elektriske hygiejnestol, der letter arbejdet med sengeliggende patienter og borgere, samt deres forflytningshjælpemiddel, der motiverer plejemodtageren til at deltage aktivt i forflytningen.

www.arjohuntleigh.dk

Brane demonstrerer deres monitoreringsteknologi af demente borgeres bevægelsesmønstre. Med disse målinger kan plejeindsatsen optimeres for de enkelte borgere og give bedre søvn og en mere stabil døgnrytme.

www.brane.life

CareNet er et aktivt netværk, der sætter udvikling, anvendelse og udbredelse af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen. Formålet er at skabe samspil og synergi mellem aktørerne på området og at øge fokus på de teknologiske muligheder, der er en del af løsningen på udfordringerne i velfærdssektoren.

www.carenet.nu

Cekura leverer nødkaldsløsninger til indendørs og udendørs brug. Produkterne er tilknyttet eget Tryghedscenter, hvor erfarne medarbejdere sidder klar til at tage mod nødkald døgnet rundt. Udover nødkaldsprodukterne yder Cekura desuden hjælp til medicinpåmindelse, telefonisk hjælp til dagligdagsting samt tryghedssamtaler.

www.cekura.dk

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi udvikler, tester og udbreder lærings- og velfærdsteknologi til gavn for borgere, samfund og erhvervsliv. Fokus er at anvende den nyeste forskning, viden og teknologi til at assistere danske virksomheder med at udvikle og teste innovative og konkurrencedygtige service- og velfærdsløsninger, der kan bidrage til imødekomme centrale udfordringer og målsætninger indenfor pleje, omsorg og undervisning, samt at understøtte udbredelse og implementering af nye og eksisterende løsninger i den danske pleje- og undervisningssektor.

www.teknologisk.dk/velfaerd

Chromavisio fremviser deres døgnrytmelys til plejesektoren, der kan hjælpe på søvn, træthed, depression, medicinforbrug, beroligelse og øget nærvær. Døgnrytmelyset kan indstilles i forskellige lysindstillinger, som kan tilpasses den enkelte borgers behov.

www.chromaviso.com

Dansk Rehab Gruppe (DRG), brancheforeningen for producenter og leverandører af hjælpemidler og serviceydelser til mennesker med funktionsnedsættelser

www.rehabgroup.dk

DigiRehab er et brugervenligt trænings- og analyseværktøj, der målrettet styrker ældres fysiske kapacitet og gør dem i stand til bedre at klare mange flere af dagligdagens aktiviteter. Redskabet har tre funktioner – screening, træning og analyse.

www.digirehab.dk

Ergolet af Winncare Nordic giver mulighed for at prøve Ergo Traineren, der er et træningssystem som kan vægtaflaste kroppen med op til 85 kg. Det betyder, at borgere og patienter, der har svært ved at bære deres egen vægt, kan træne længere og mere effektivt uden støtte fra trænere og terapeuter.

www.ergolet.com

Ewii Telecare arbejder med telemedicin og velfærdsteknologi, og samarbejder i dag med såvel regioner som kommuner omkring forskellige telemedicinske løsninger, virtuelt og monitorering. Løsninger udvikles med stort fokus på brugervenlighed og i samarbejde med den enkelte kunde.

www.ewii.com/erhverv/telecare

Life-Partners er en modulær planlægnings-, struktur- og kommunikationsplatform i form af en hardwareuafhængig app til social- og sundhedsområdet. Med platformen kan der opnås store effektiviseringer af indsatsen på social- og sundhedsområdet, borgerne bliver mere selvhjulpne, deres mestring og livskvalitet øges samt muligheden for at øge involveringen og kontakten til familie, venner og frivillige.

www.2.life-partners.com

Melvin er et hjælpemiddel, som giver borgere med funktionsnedsættelse en øget selvstændig og værdighed i forbindelse med toiletbesøg. Melvin kan trække både underbukser og bukser af og på, ved hjælp af joystick eller knap, og gør borgeren uafhængig af andre mennesker ved toiletbesøg.

www.mymelvin.com

Nordic2Care (N2C) introducerer Aeroguard – en mobil, lydløs luftrenser, som er indeklimagodkendt og specielt udviklet til at hjælpe og sikre medarbejderne, så de ikke bliver udsat for sundhedsskadelige røgpartikler fra passiv rygning samt andre ubehagelige biologiske agenser, når de skal pleje borgere i eget hjem.

www.nordic2care.com

Pallas Informatik har en digital palette af Tidlig Opsporing, Care View-oversigtstavle og integrerbare tillægsmoduler. Produkterne understøtter fagligt fokus, overblik og effektiv udnyttelse af ressourcer på bosteder, pleje- eller rehabiliteringscentre.

www.pallas.dk

SafeVent er et automatisk brandbekæmpelsessystem med vandtåge til private hjem, ældrecentre og institutioner. Systemet er designet med henblik på hurtig branddetektering og hurtig automatisk brandbekæmpelse med vandtågeanlægget.

www.safevent.dk

Sekoia er et digitalt værktøj til pleje- og omsorg. Løsningen består af tablets med faglige apps, der mindsker kontortid og øger beboertid. Kommunikations- og planlægningsløsningen hjælper plejecentre og bosteder med at omsætte borgerens plan til handling. Sekoia vil sikre bedre pleje, færre fejl og mere arbejdsglæde.

www.sekoia.dk

Nao og Pepper er humanoide robotter, som er udviklet af den franske robotvirksomhed SoftBank Robotics. De specialiserer sig i at udvikle menneskelignende robotter, som kan være tilgængelige og behjælpelige for alle. Disse menneskelignende robotter er udviklede til at kunne efterligne menneskers sanser, og derfor kan de bl.a. høre, se og føle, når vi mennesker interagerer med dem.

www.softbank.jp/en/robot/

Tele Call udstiller DoMyDay, som er en specialudviklet smartphone, der hjælper demente eller hjerneskadede til i større grad at kunne selv. DoMyDay er testet og implementeret hos mennesker med demens, Downs, Parkinson og hjerneskade, herunder apopleksi og afasi. DoMyDay kan sættes op af en hjælper via en app, uden at hjælperen er fysisk tilstede. Funktionerne opsættes individuelt og kan nemt udbygges/indskrænkes iht. brugerens behov og udvikling.

www.telecall.dk

ViVA (Virtuel Velfærdsteknologi i Anvendelse) giver personale, borgere og pårørende en indlevende og grundig introduktion til velfærdsteknologi gennem virtual reality (VR) – hvilket er et første skridt på vejen til succesfuld implementering. ViVA er én samlet platform for VR. Man mindsker på den måde behovet for investeringer i en masse forskelligt udstyr og nødvendigheden i at sætte sig ind i 117 forskellige menuer.

www.teknologisk.dk/viva

Vorwerk udstiller en moderne støvsuger, der kan revolutionere rengøringsbranchen og sikre den offentlige sektor en betydelig effektiviseringsgevinst. Vorwerk spår, at om tre år er de fleste manuelle moppesystemer på alle arbejdspladser forsvundet og over 1 mio. støvsugere erstattet af moderne støvsugerteknologi.

www.koboldline.dk

Welness Nordic præsenterer redskaber til sensorisk stimulation. Wellness Nordic Gyngestolen er en nytænkning af den klassiske gyngestol og har vist markante resultater med at skabe ro ifm. uro og udadreagerende adfærd. Fiberdynen er en ny type vægtdyne uden hårde elementer. Den er blød og omsluttende som en almindelig dyne, og har samtidig vægten som skaber ro og kropsfornemmelse.

www.wellnessnordic.com

Zibo Athene deltager på konferencen med deres NODec Wizard-vendemadras, der giver større understøttelse af patienten samt otte forskellige programindstillinger, som kan indstilles efter de individuelle behov. Målgruppen er personer med risiko for at udvikle tryksår, behandling af tryksår og plejekrævende personer som f.eks.: ALS, sklerose, demente og rygmarvsskadede, svært syge, inaktive/immobile personer, intensivpatienter, respiratorbrugere.

www.ziboathene.dk