Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Hvad er Six Sigma?

Michael  Stæhr

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 45.

To mænd arbejder med data på tavle med post-its.

Hvad er Six Sigma?

Six Sigma er et koncept til optimering af forretningsprocesser, som identificerer og fjerner eller styrer fejlårsager i virksomhedens processer og produkter, gennem fokus på kundens krav og behov og på de faktorer, der påvirker disse.

Six Sigma er på samme tid både en:

  • Ledelsesfilosofi
  • En skala, der udtrykker en proces eller et produkts evne til at opfylde kundens krav
  • En projektmodel (DMAIC), hvor der anvendes en kombination af statistiske metoder og klassiske kvalitetsværktøjer

Ledelsesfilosofi
Six Sigma arbejder ud fra erkendelsen af, at der er en sammenhæng mellem kundernes tilfredshed og antallet af fejlbehæftede produkter eller services, spildte frembringelsesomkostninger og rework.

Six Sigma fokuserer på at fjerne eller styre de parametre, der er væsentlige for de egenskaber kunderne lægger vægt på, når de vælger en given vare eller serviceydelse.

Skala
Six Sigma tager udgangspunkt i, at variation altid er tilstede i en proces, produkt eller ydelse. Målet med Six Sigma er at sikre, at variationen er præcis så lille, at den er acceptabel for kunden.

Som hjælp til at anskueliggøre, hvor stor variationen er i forhold til kundens krav, bruges sigma skalaen. For at opnå den højeste sigmaværdi, 6 sigma, skal kundens krav være opfyldt 99,99967 % af alle tilfælde.

Begrebet Six Sigma er tæt knyttet til det statiske mål for variation; standardafvigelsen. Opslag i en normalfordelingstabel vil vise, at seks standardafvigelser svarer til 99,99967 %. Denne værdi omsættes ofte til en anden skala, hvor 6 sigma svarer til, at der kun begås fejl 3,4 gange ud af en million muligheder.

Projektmodel
DMAIC er et akronym for Define, Measure, Analyze, Improve og Control. DMAIC er en ufravigelig ramme for, hvordan effektive forbedringsprojekter gennemføres. Alle faser i DMAIC skal som minimum gennemløbes én gang i løbet af et projekt.

DMAIC er en videreudvikling af Demings PDCA cirkel, også kaldet forbedrings- eller læringshjulet.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Rådgivning og sparring på projekter, hvor kvalitet eller procesudbytte skal optimeres
  • Opbygning og udrulning af Six Sigma-organisation
  • Uddannelse og coaching af Six Sigma-projektledere (Green Belts)
  • Awareness-træning (Yellow Belts)

Se den samlede oversigt over Teknologisk Instituts kurser indenfor Six Sigma, 5S og kvalitet.