Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Indeklima - Støv og partikler i indeklima og arbejdsmiljø

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Arbejdsmiljø

Indeklima - Støv og partikler i indeklima og arbejdsmiljø

Indeklima
Støv og partikler i indeluften (i boliger, kontorer og skoler) kan komme fra mange forskellige kilder f. eks. stærkt trafikerede veje, dieselgeneratorer, brændeovne, stearinlys, rygning mm.

I indeklimaet er det primært de ultrafine partikler, der har bevågenhed. Dog kan gammelt støv der skyldes dårlig eller manglende rengøring udgøre et problem, idet støv i luften kan give symptomer som irritation i øjne, næse og luftveje, infektioner i luftvejene, træthed, hovedpine og tørhedsfornemmelse.

Størstedelen af de ultrafine partikler er sod som dannes primært ved forbrændingsprocesser. Og udstødning fra dieselmotorer.

De ultrafine partikler kan findes i højt antal i luften, og anses for at være de mest skadelige, idet de kan passere helt ud i de yderste forgreninger af lungerne og over i blodbanen. Der findes endnu ingen grænseværdier for de ultrafine partikler, men WHO´s kræftagentur har vurderet at blandt andet dieseludstødningspartikler er kræftfremkaldende.
Teknologisk Institut har mange års erfaring med måling af ultrafine partikler og tilbyder altid kundetilpassede løsninger.

Arbejdsmiljø
Støv og partikler i produktionsmiljøet eller på byggepladsen kan ligeledes medføre gener og være sundhedsskadelige. I Danmark findes en række grænseværdier for stoffer og materialer, som blandt andet er fastsat på baggrund af sundhedsmæssig dokumentation.

Dansk Indeklima Mærkning (DIM)
Som den eneste frivillige mærkningsordning af byggevarer, møbler etc., har Dansk indeklima Mærkning en procedure for, hvordan der måles afgivelse af partikler og fibre fra loftsystemer.

Det kan Teknologisk Institut hjælpe med

  • Arbejdsmiljømålinger i kontorer, produktionsfaciliteter, værksteder, laboratorier, byggepladser m.v.
  • Måling af totalstøv og respirabelt støv i henhold til gældende lovgivning og grænseværdier
  • Måling af partikelmasse i forskellige massefraktioner (PM1, PM2.5, PM4 og PM10)
  • Screening for punktkilder.
  • Opsamling og kemisk analyse af partiklerne (flygtige organiske forbindelser (VOC), aldehyder, PAH, metaller, grundstofanalyse m.fl.).
  • Udlejning af måleapparater efter et obligatorisk grundkursus.
  • Undersøgelse af partikelafgivelse fra loftsystemer og indeklimamærkning af disse efter laboratorieprøvning.