Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi samler førende danske kompetencer inden for sundhed og velfærdsteknologi i et nationalt netværk, som styrker udvikling, kommerciel udnyttelse og eksport af dansk sundheds- og velfærdsteknologi.

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi har til formål at bane vejen for en øget kommercialisering og eksport af danske hjælpemidler, services, sundheds-it ved at sikre danske virksomheder lettere adgang til viden og kompetencer på de danske forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler.

Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi tager udgangspunkt i den voksende efterspørgsel efter teknologi og services, der kan hjælpe borgere med særlige behov til i højere grad at være selvhjulpne. Eksempelvis når patienter udskives fra hospitalet men stadig skal holde øje med udviklingen i deres sygdom, eller når borgere efter sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for genoptræning og særlige pleje.

Det primære afsæt i efterspørgslen fra hospitaler og kommuner, men netværket arbejder også med løsninger rettet mod private personer. Der er tale om udvikling og ibrugtagning af løsninger til behandling og pleje, som kan skabe bedre arbejdsgange, optimere ofte knappe ressourcer, og ikke mindst øge livskvaliteten for den enkelte borger og patient.

Metoden er samarbejde, videndeling og netværk. Aktiviteterne styrker virksomhedernes muligheder for at udvikle og sælge løsninger, som bygger på den nyeste viden; og som fra start har international appel og eksportpotentiale. Netværket indsamler og formidler derfor også den nyeste viden om standarder og regulatoriske krav, så løsningerne kan indpasses under forskellige lovgivninger, strukturer og kulturer.

Partnerne i Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi:
  • Aalborg Kommune
  • Alexandra Instituttet
  • DELTA
  • MedTech Innovation Center
  • Syddansk Sundhedsinnovation
  • Syddansk Universitet
  • Teknologisk Institut
  • Væksthus Hovedstadsregionen
  • Welfare Tech

Welfare Tech står for den daglige ledelse, mens en styregruppe med Jens Ole Pedersen fra Philips Healthcare Denmark som formand udstikker den strategiske retning for netværket og aktiviteterne.

Innovationsnetværket har fået tildelt 12 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til aktiviteter de næste fire år. Hertil har Region Syddanmark lagt yderligere 8.9 millioner kroner, mens 176 private virksomheder har forhåndstilmeldt sig netværket.

Netværket bygger på opnåede resultater fra de to partnerskaber Lev Vel og UNIK samt velfærdsklyngen Welfare Tech.

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er ét ud af 22 landsdækkende innovationsnetværk, som Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter. Innovationsnetværkene dækker til sammen de vigtige områder for dansk erhvervsliv og forskning og samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst.

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er støttet af Syddansk Vækstforum og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I nedenstående video kan du se, hvordan Teknologisk Institut har hjulpet KR Hospitalsudstyr med at kortlægge deres eksportpotentiale på det japanske marked.