Interessant historie bag udskiftningen af Vestbroen ved Skovdiget

Claus Vestergaard Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 68.

Interessant historie bag udskiftningen af Vestbroen ved Skovdiget

I sommeren 2010 blev Vestbroen ved Skovdiget i Bagsværd udskiftet. Der var en del mediebevågenhed i forbindelse med udskiftningen, specielt fordi den blev gennemført på rekordtid i løbet af kun 42 dage. Bag denne udskiftning gemmer sig en interessant historie.

Der er to 220 meter lange tvillingebroer, der fører Farum-motorvejen over Skovbrynet Station. Broerne blev bygget i midten af 1960’erne. Desværre viste broernes kvalitet sig at være meget dårlig, blandt andet med tidlige og meget omfattende skader som følge af alkalikiselreaktioner.

Allerede i starten af 1980’erne var der behov for en gennemgribende renovering af broerne. Østbroen blev først renoveret, men det viste sig at være stort set lige så dyrt som en udskiftning af broen. Vejdirektoratet besluttede derfor, at Vestbroen ikke skulle renoveres, men udskiftes på et tidspunkt.  Vejdirektoratet havde imidlertid et ønske om at udskyde anlægsudgifterne til en ny bro.

Der blev derfor lavet en meget omfattende undersøgelse af Vestbroen. En helt afgørende del af denne undersøgelse var en prøvebelastning af broen med henblik på at dokumentere bæreevnen.

Desværre var det ikke praktisk muligt at gennemføre en prøvebelastning ved hjælp af hydraulik, da der skulle belastes 44 forskellige steder på broens 12 fag. Der blev derfor belastet med blokvogne, der kørte hen over broen. Der blev belastet i 5 trin, og for hvert laststed blev alle måleresultater analyseret, før der kørtes videre til næste laststed.

Betoncentret på Teknologisk Institut deltog i planlægningen og stod for montage af et meget omfattende måleudstyr til måling af nedbøjninger og tøjninger, samt for dataopsamling og behandling under og efter prøvebelastningen.

Anlægsudgifter udsat i 25 år
Resultatet af prøvebelastningen var, at der ikke konstateredes skader eller tegn på begyndende svigt af nogen art som følge af prøvebelastningen. Det blev derfor besluttet at lade broen forblive i drift i en årrække. Den eneste renovering, der blev gennemført, var en renovering/udskiftning af fugtmembranen, så der ikke længere kom vand ned gennembelægningen til betonen og armeringen.

Prøvebelastningen blev gentaget to gange med 4-5 års mellemrum. Resultaterne af de enkelte prøvebelastninger primært i form af nedbøjninger af brofagene blev sammenlignet, og det kunne konstateres, at nedbøjningerne ikke øgedes med tiden. Derfor blev det vurderet, at broen fortsat var sund i bæreevnemæssig henseende.

Nu er broen som nævnt udskiftet, men via blandt andet de gennemførte prøvebelastninger har anlægsudgifterne kunnet udsættes i 25 år.