IT-Vest procesinnovation

IT-Vest procesinnovation

Det flerfaglige samarbejde og den IT- og erhvervsmæssige relevans

Billede af en masse hænder som samles i midten
En lang række små og mellemstore virksomheder (SMV) på Fyn og i det syddanske område har behov for procesinnovation. Dvs. indførelse af nye metoder til løbende forbedring af anlæg, processer og informationsteknologi med udgangspunkt i konstaterede problemer eller ønske om at bevare eller styrke deres konkurrenceevne og markedsmuligheder. Disse SMV’er har brug for initiativer og flerfaglig bistand fra organisationer med de rette kompetencer. Det flerfaglige samarbejde i dette netværk er sammensat af kompetencer fra ingeniørfaglige og produktionsteknologiske organisationer samt med kompetencer fra organisationer, der yder virksomhedsrådgivning og samfundsfaglig forskning.

De deltagende parter skal i samarbejdet identificere de kategorier af SMV’er, der har et identificeret behov for procesinnovation, og et forventet ønsket om ekstern bistand. Og på denne baggrund udarbejdet en model for samarbejde (hjælp) på procesinnovationsområdet, baseret på de deltagende organisationers (evt. andre) kompetencer og muligheder.

Deltagere i samarbejdet:

 • RoboCluster/Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi (MIP), Syddansk Universitet, Odense
 • Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense
 • Teknologisk Institut, Odense
 • Fyns ErhvervsCenter, Odense

Tidsplan:
it-vest - logo
November/december 2004 og januar/februar 2005.

Budget:

kr. 100.000.

Aktiviteterne omhandler:

 • Kortlægning af kategorier af SMV’er med relevante problemstillinger.
 • Liste over SMV’er, der har behov for procesinnovation, og deres kontaktpersoner.
 • Nærmere drøftelse med udvalgte SMV’er omkring projektets muligheder og begrænsninger. Der sikres løbende kontakt til de udvalgte SMV’er.
 • Kortlægning af de kompetencer hos de deltagende/relevante organisationer, der kan hjælpe SMV’erne med procesinnovation.
 • Definition og udarbejdelse af en model for samarbejde med SMV’er på procesinnovationsområdet baseret på de deltagende organisationers kompetencer og muligheder.
 • Kommunikation af de definerede samarbejdsmuligheder.