ITER - Fusionsbaseret Energi

ITER - Fusionsbaseret Energi

Om JET og ITER

JET er placeret ved siden af et britisk fusionsforskningscenter og blev taget i drift i 1983 ved Culham Science Center syd for Oxford. I 1997 genererede JET en rekordeffekt på 16 MW, men da det krævede 25 MW at holde plasmaet i live, var der ikke overskud ved processen.

ITERITER er det næste, vigtige skridt på vej mod udviklingen af fusionsenergi som energikilde. Anlægget skal over de næste 10 år (2006-2016) bygges i det sydlige Frankrig, Cadarache.

ITER er et internationalt samarbejde mellem EU, Japan, USA, Kina, Korea, Indien og Rusland, der skal medvirke til at sikre fremtidens energiforsyning.

Projektet går i korte træk ud på at kopiere solens processer ved at bygge et fusionsanlæg, hvor brintisotoper fusionerer ved 200 millioner grader celsius, mens brintbrændstoffet/plasmaet holdes flyvende i et magnetfelt. Lykkes det, behersker vi en uudtømmelig og miljøvenlig energikilde.

ITER LogoITER vil koste 35 mia. kr., hvoraf ca. 40 % vil gå til europæiske virksomheder. Opbygningen af ITER og andre faciliteter for fusionsforskning involverer en bred vifte af teknologier, f.eks. materialer, mekanisk konstruktion, robotter, IT, styresystemer, avancerede diagnostikker, sensorer, vakuumteknologi, køle- og kryoteknologi, kraftelektronik, radio- og mikrobølgeteknologi, superledende magneter, bygninger, m.m.

Remote Handling er på dansk også oversat til ”fjernbetjening”. Robotområdets relation til ITER kan kort beskrives således: Ved fuldlastdrift af ITER vil vægge og andre materialer i reaktorindeslutningen blive bestrålet med energirige neutroner og dermed blive radioaktive. Derfor vil vedligehold af maskinen foregå ved fjernbetjente robotter.

Robotudbud og -opgaver

Remote handling udbud og opgaver af relevans for europæiske, og derfor bl.a. danske, virksomheder vil være inden for områderne:

  • Vedligeholdelse af divertor og neutralstråleinjektor
  • Levering af robotudstyr til hot-cell
  • Transport af komponenter
  • Vision og måling i vakuumbeholderen

Teknologisk Institut og RoboCluster er i dialog med de førende europæiske aktører inden for området. Målet er at være klar til de første ITER udbudsrunder i foråret 2007. "Det vil være stærkt, hvis der er flere danske virksomheder og forskere, som også gerne vil satse på området", siger Claus Risager, der er leder af Teknologisk Instituts robotaktiviteter.

Risøs og RoboClusters rolle
Forskningscenter Risø er ITERs danske koordinator, og har som mål at oplyse, involvere og støtte danske virksomheder i relation til opgaver på ITER. Der er oprettet en netværksgruppe om ITER-opgaver for danske virksomheder.

Herunder er nedsat en række interessegrupper for specifikke ITER opgaver. RoboCluster leder interessegruppen for Remote Handling området.

Remote Handling er på dansk også oversat til ”fjernbetjening”. Robotområdets relation til ITER kan kort beskrives således: Ved fuldlastdrift af ITER vil vægge og andre materialer i reaktorindeslutningen blive bestrålet med energirige neutroner og dermed blive radioaktive. Derfor vil vedligehold af maskinen foregå ved fjernbetjente robotter.

Læs mere om Risø og ITER