ITS – Intelligente Transport Systemer

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

ITS – Intelligente Transport Systemer

Samfundet bruger stadig mere informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til at styre infrastrukturen og trafikken (landeveje, havne etc.).

Samfundet bruger stadig mere informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til at styre infra-strukturen og trafikken (landeveje, havne etc.). Selvom der er en vis integration i mellem nogle af systemerne, så mangler der forsat meget før det praktisk er

ITS er en forkortelse for Intelligente Transport Systemer. I januar 2009 blev der indgået en aftale om "En grøn transportpolitik", og regeringen ønskede bl.a. at fremme teknologiske initiativer, herunder ITS. Regeringen nedsatte derfor ITS Udviklingsforum med en række centrale interessenter for ITS. Forummets væsentligste opgaver er at bidrage til udarbejdelsen af en national strategi for ITS og at rådgive om de tekniske ITS-tiltag. Et af perspektiverne i forbindelse med anvendelse af ITS er at få belyst, hvordan en strategisk satsning på ITS kan være til gavn for både erhvervstransporten, erhvervslivet og ikke mindst ITS-industrien i Danmark.

Selvom der er en vis integration i mellem nogle af systemerne, så mangler der forsat meget før det praktisk er muligt at udnytte de mange informationer, der allerede indsamles. Kommunikations-, positions- og flådestyringssystemer har været til rådighed for vognmændene i en årrække og har bidraget til, at erhvervet har kunnet effektivisere driften. Systemerne har givet mulighed for en optimering af kørselsplanlægningen og har muliggjort, at virksomheden og i et vist omfang kunderne kan få viden om køretøjerne og godsets aktuelle position og forventede ankomsttid til bestemmelsesstedet.

I relation til projektet I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer har interessen især samlet sig om:

  • Anvendelsen af Intelligente Transportsystemer til at sikre miljørigtig transport - fokus herpå er i højsædet på ITS World Congress, som afholdes hvert år i efteråret.
  • Sikkerhed dvs. hvordan anvender man oplysninger om vejforhold og køsituationer til ruteplanlægning og sikker kørsel - car-2-car kommunikation og car-2-environment er noget der kommer mere af i fremtidens udvikling af person- og lastbiler.

Disse systemer vil kunne integreres yderligere med systemer til kommunikation med kunder og offentlige vejsystemer og skabe grundlag for optimering i realtid til gavn for både transportselskaber, deres kunder og offentlige myndigheder for herigennem at minimere trængsel på veje, ventetider og opnå en bedre kapacitetsudnyttelse af lastbilerne. Mange større danske byer står overfor udfordringen om at mere IKT skal hjælpe det sidste stykke gennem anvendelsen af avancerede ITS-systemer.

På det seneste har Teknologisk Institut udarbejdet en rapport til Vejdirektoratets ITS Udviklingsforum, der beskriver, hvad ITS er samt de erhvervsmæssige perspektiver. Desuden gives en oversigt over den danske ITS-industri og erhvervspotentialet for denne. Rapporten kan downloades her

.