ITS – Intelligente Transport Systemer - ITS-løsninger relateret til gods

Finn Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

ITS – Intelligente Transport Systemer - ITS-løsninger relateret til gods

Eksmpel på ITS - illustration af Advanced Traffic Management Systems (ATMS)
Nedbringe ophobningen i byerne eller på vejene ved brug af adaptiv realtids styring af køretøjernes flow Data indsamles fra kameraer, lasere, optiske billedprocessorer mm. og seHovedkomponenterne omfatter:

Advanced Traffic Management Systems (ATMS) - vejnettet

 • Nedbringe ophobningen i byerne eller på vejene ved brug af adaptiv realtids styring af køretøjernes flow. Data indsamles fra kameraer, lasere, optiske billedprocessorer mv. og sendes til et centralt kontrolcenter via kabel eller et trådløst netværk. Data benyttes til at styre variable informationstavler, trafiksignaler, informationssystemer for rejsende mm.

Advanced Traveller Information Systems (ATIS)

 • Leverer information til hjælp for transporten mht. rejsetidsestimater, valg af rute mm.
 • Information før rejsen – GPS og informationssøgninger via Internettet
 • Information under rejsen – Radio, Mobil.trafikken.dk, RDS-TMC (Radio Data Systems – Traffic Message Channels)

Advanced Vehicle Control Systems (AVCS)

 • Systemer i køretøjet der hjælper føreren i kritiske situationer ved implementering af aktive sikkerhedsforanstaltninger såsom fartkontrol, udsyns forøgelse, koalitions undgåelse (f.eks. adaptiv ’cruise control’) eller vejbane-overholdelse
 • Teknologier: Indbyggede computere, Sensorer og kameraer, Radar- og laserdetektions apparater, Ledende anordninger i vejbelægningen 

Commercial Vehicle Operations (CVO)

 • Simplificerer og automatiserer gods- og flådestyringsoperationer ved implementering af ’weight-in-motion’, kommerciel præ-godkendelse af køretøjet, identifikation og tracking af køretøj og last samt internationale grænseovergange
 • Teknologier: GPS eller radio frekvens netværk, DSRC (Dedicated Short-Range Communications), RFID-teknologi, Radio eller satellit, EDI (Electronic Data Interchange)

Advanced Fleet Management Systems (AFMS)
Advanced Fleet Management Systems (AFMS)
Fokuserer på operationerne indenfor en specifik virksomhed eller en gruppe af virksomheder. Vægten er på planlægning, skemalægning og overvågning af en flåde af offentlige eller private køretøjer Samme teknologi

 • Fokuserer på operationerne indenfor en specifik virksomhed eller en gruppe af virksomheder. Vægten er på planlægning, skemalægning og overvågning af en flåde af køretøjer
 • Overvågningen kan bestå af en evaluering af køretøjets status (motor, bremser, brændstofforbrug mm.) og last (temperatur mm.), hvis godset transporteres vha. forskellige transportformer (lastbil, tog, skib mm.), foregår sporingen og overvågningen direkte på godset frem for på transportmidlet

Se også: ruteplanlægning

Electronic Toll Collection (ETC)

 • Målet er at eliminere kødannelser via vejafgifter samt at tillade fleksible prisstrukturer; Eksempel: Brobizz systemet, (DSRC/RFID)
 • ETC systemer udvikler sig i retningen af ’full speed’ betalingsmodeller (bilerne sænker ikke farten eller passerer en gate). Forsøg er gennemført på Teknologisk Institut.
 • Trend: Integreret system det tillader at betale for brugen af forskellige faciliteter (parkering, vejafgifter mm.) med ét enkelt apparat

Den nuværende udvikling og forskning fokuserer især på operationelle problemstillinger, ressource allokering og ruteplanlægning, hvor det er målet at have muligheden for at kontrollere og koordinere operationer i realtid. Ofte er alle ordrer ikke kendt i starten af planlægningsperioden (ordrer ankommer dynamisk), hvorfor der skal kunne replanlægge i realtid for at håndtere ordrerne så effektivt som muligt ligesom andre faktorer såsom ændringer i rejsetid (kødannelser, vejarbejde mm.), køre-/hviletids regler osv. giver anledning til replanlægning i realtid.

Præsentation fra workshop i

ITS teknologier, især nøjagtige positioneringssystemer og computer- og kommunikationsudstyr i bilerne, giver mulighed for en forbedret kundeservice og en øget produktivitet ved at omdirigere bilerne i realtid når informationen er til rådighed.

Lovende forsknings- og udviklingsområder forventes at ligge indenfor:

 • Bedre integration af realtidsinformation og planlægningsværktøjer i forsyningskædeløsningerne (SCM) når godstransporten inkluderes
 • Mere effektiv planlægning af terminaloperationer og ressourcer
 • Interaktioner mellem planlægningen af operationerne, tilgængeligheden af realtids data og den faktiske implementering af transportplaner i et ITS miljø