Japan byder på nye velfærdsteknologiske muligheder - Men teknologien kan ikke stå alene

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Japan byder på nye velfærdsteknologiske muligheder - Men teknologien kan ikke stå alene

To ugers rundrejse i Japan på udkig efter den seneste udvikling inden for velfærdsteknologi har givet et bredt indblik i hvilke teknologiske muligheder, man vil se i Danmark i løbet af de kommende 5 – 10 år. Teknologien kræver tilpasning til danske behov og involvering af de kommende brugere i produktudviklingen.

Januar 2009

Besøg hos visionære forskere og på virksomheder, der allerede producerer og leverer forskellige velfærdsteknologiske løsninger, har givet et billede af, at der er muligheder for udvikling på social- og sundhedsområdet. Muligheder, som kan få stor betydning for både borger og medarbejder.

Muligheder for kvalitet i plejen kan handle om

  • Hjælp til spisning, der understøtter borgerens mulighed for at være selvhjulpen samt oplevelsen af værdighed.
  • Nye metoder til genoptræning og håndtering af tungt arbejde: Exosceleton, som er en teknologi, der ved hjælp af bioelektroniske sensorer Robotforstærker menneskets kræfter. Denne kan blandt andet bruges til genoptræning af borgeren og som støtte til personale i forbindelse med fysisk krævende opgaver - eksempelvis tunge løft. 
  • Toilet og baderum, der understøtter borgerens selvhjulpenhed og mindsker medarbejderens fysiske belastninger. 
  • Menneskelignende robotter, der ved stimulering af hjernen, kan udsætte demens hos den ældre samt understøtte overvågning og kommunikation mellem eksempelvis plejecenter og borger i eget hjem/beskyttet bolig.

Enslydende udfordringer?
På flere områder minder forholdende, eller måske nærmere udfordringerne, i Japan og Danmark om hinanden. Begge lande er præget af en markant voksende andel af ældre og en stadig mindre gruppe i den arbejdsduelige alder. Samtidig har man også i Japan svært ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft inden for social- og sundhedsområdet. Der er således behov for teknologi, der kan styrke kvaliteten i plejen, og som kan udføre nogle af de tidkrævende og trivielle opgaver, som ikke direkte knytter sig til plejen. Samtidig kan teknologien assistere i udførelsen af fysisk belastende arbejdsopgaver. 

Robot, der holder en person i favnenInvolvering af brugere i tilpasningsprocessen
Den teknologiske udvikling i Japan gør stort indtryk – der er et hav af muligheder, men samtidig er det tydeligt, at hovedparten af teknologien vil skulle tilpasses dansk kultur, velfærdssystemet og danske brugere før, den kan tages i brug herhjemme. Tilpasningen handler i høj grad om at involvere kommende brugere i produktets videreudvikling for på den måde at sikre, at teknologien passer til brugerne og deres behov - ikke omvendt.

Man kan bruge nok så mange penge på udvikling og indkøb af ny teknologi, men hvis der ikke sættes fokus på involvering af brugeren, herunder både medarbejder og borger i udviklingsprocessen og særligt i implementeringsprocessen, risikerer man, at teknologien slet ikke bruges optimalt, og at man dermed ikke får den nytte af teknologien, som denne ellers kunne give.

Der er i øjeblikket både regionalt og nationalt i Danmark fokus på udvikling, afprøvning og implementering af ny teknologi i forhold til styrkelse af arbejdsmiljøet, arbejdskraftbesparelse og vækst. Center for Arbejdsliv gennemfører en række velfærdsteknologiske udviklingsprojekter med fokus på disse temaer. Kontakt os, hvis du ønsker mere viden om emnet eller er interesseret i at deltage i velfærdsteknologiske udviklingsforløb.

Studieturen til Japan blev gennemført af CareNet, som er et netværk for udviklere og leverandører inden for velfærdsteknologi samt kommuner og regioner, der ønsker at arbejde med dette felt.
Du kan læse mere om CareNet på: www.carenet.nu .