Klimatilpasning på landet skal sikre byer og skabe grøn vækst

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Klimatilpasning - Vandet på landet

Klimatilpasning på landet skal sikre byer og skabe grøn vækst

Naturstyrelsen og partnerskabet 'Vandet fra landet' lancerer i dag et udbud, hvor virksomheder inviteres til at byde ind med løsninger på, hvordan håndtering af vandet fra landet kan nytænkes og aflaste byområder i forbindelse med regnhændelser.

Kraftige skybrud og oversvømmede vandløb har forårsaget skader i milliardklassen de sidste 4-5 år. Værditabet rammer især byerne, mens udfordringen ofte skal håndteres på landet. Løsningerne skal både sikre mod vandmasserne, men også skabe merværdi i form af grøn vækst og bedre natur- og bymiljøer.

Baggrunden for Partnerskabet er de massive investeringer i klimatilpasning som Danmark og resten af verden står over for i de kommende år. Danske kommuner har siden 2012 indarbejdet klimatilpasning i deres kommuneplaner. 2015 bliver året, hvor kommunerne går fra plan til handling. Fra kortlægning til løsninger, der skal klimasikre land- og byområder. Investeringerne i produkter, anlæg, styring og rådgivning vil være i milliardklassen og der bliver brug for nye løsninger og nye parter.

- Vi ønsker med partnerskabet at sikre vigtige samfundsværdier mod de stigende vandmasser. Men samtidig er der et kæmpe udviklingspotentiale i det her, som kan skabe grøn vækst og arbejdspladser. Der er behov for en særlig indsats for at styrke udvikling af danske jobs, dansk teknologi og know-how samt en forbedret by- og naturkvalitet, siger ingeniør Paul Landsfeldt fra Vejle Kommune, Teknik & Miljø.

I samarbejde med fem kommuner (Herning, Aarhus, Gribskov, Vejle og Holstebro) og forsyninger har partnerskabet bag 'Vandet fra landet' afdækket muligheder og behov for klimatilpasning og identificeret fem overordnede udfordringer, som vurderes at have et markant markedspotentiale – både i dansk og international skala. Hovedfokus er dels på løsninger, der kan hjælpe med at samle data og værdisætte og prioritere klimatilpasningsløsninger, og dels på produkter der kan være med til at forsinke eller styre vandstrømme fra marker og i vandløb.

Virksomheder og vidensmiljøer kan byde ind med løsninger fra den 9. oktober og frem til den 1. december 2014 via hjemmesiden: www.klimatilpasning.dk

Parterne bag de løsninger, som vurderes at have det største vand- og vækstpotentiale inden for partnerskabets levetid (2016), inviteres til et udviklingsforløb med henblik på markedsmodning. Senere i forløbet vil være mulighed for at teste udvalgte løsninger enten i laboratoriet eller i en eller flere af de involverede kommuner.

Partnerskabet er finansieret af Naturstyrelsen og er en del af regeringens innovationsstrategi. Partnerskabet ledes af Teknologisk Institut, Orbicon og Smith Innovation.

Yderligere oplysninger
Centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, uhi@teknologisk.dk, Mobil: 72 20 22 85.