Kommuner overser potentiale i erhvervseventyr for velfærdsteknologi

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

Melvin-teknologi på et toilet

Kommuner overser potentiale i erhvervseventyr for velfærdsteknologi

Selvom danske kommuner er nået langt med implementering af velfærdsteknologi over de seneste 10 år, så oplever mere end hver tredje kommune stadig, at "umoden teknologi" er en barriere, når det handler om at indfri potentialerne inden for velfærdsteknologi. Der er behov for flere lokalt forankrede teknologiudviklingsprojekter, understreger Teknologisk Institut.

- De kommuner, som begynder at spille en aktiv rolle, når det gælder understøttelse af teknologiudvikling, vil ikke kun opleve en positiv gevinst for succesgraden af den teknologi, som de tilbyder borgerne – det vil også kunne generere vækst og jobskabelse for lokale virksomheder, siger centerchef Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Institut.

Teknologisk Instituts undersøgelse af de danske kommuners anvendelse af velfærdteknologi afslører også, at omkring halvdelen af de danske kommuner oplever, at velfærdsteknologi "i mindre grad" eller "slet ikke" har et erhvervsmæssigt perspektiv i deres kommune.
Erhvervsmæssigt perspektiv diagram
Herudover er der kun tre procent, som svarer, at "beskæftigelse" er en potentiel gevinst i forhold til investering i velfærdsteknologi.

- Jeg vil vove at påstå, at det erhvervsmæssige potentiale er langt større end det opleves ude i kommunerne. Vi er i hvert fald begyndt at se eksempler på kommuner, som finder sammen med lokale velfærdsteknologivirksomheder med stor succes, påpeger Jørgen Løkkegaard.

Den fjerde bundlinje
Vækst og jobskabelse bliver ofte betegnet som den fjerde bundlinje, hvor de tre andre omhandler bedre livskvalitet for borgeren, bedre arbejdsmiljø og effektivisering. Et af de eksempler er Aalborg Kommune, som er gået sammen med en lokal teknologivirksomhed, Melvin Robotics ApS, om udviklingen af MELVIN® - en teknologi, som kan hjælpe borgere med at tage benklæder af og på i forbindelse med et toiletbesøg.

Begrundelsen for indgåelsen af aftalen er, at mange borgere i Aalborg Kommune modtager hjemmepleje flere gange dagligt i forbindelse med toiletbesøg. Eksempelvis på grund af nedsat bevægelighed i arme, hænder eller overkrop.

- Hos disse borgere er der en helt central udfordring, nemlig at kunne trække ben- og underbenklæder ned og op før og efter sit toiletbesøg. Her har følelsen af at være selvhjulpen på netop dette punkt en stor betydning for borgerens oplevede livskvalitet, fortæller konsulent Bent Sørensen fra Kvalitets- og Innovationsenheden i Aalborg Kommune.

- Det tætte samarbejde med Aalborg Kommune har været afgørende for vores foreløbige succes med MELVIN®. Det har givet os en unik indgangsvinkel til kommunen og borgeren. Yderligere er det et godt rygstød til at få hjælpemidlet ud over rampen og ud til de borgere, som savner frihed, selvstændighed og værdighed i forbindelse med toiletbesøg, siger projektleder Marthe Heldal fra Melvin Robotics ApS.

Melvin Robotics ApS oplever efterspørgsel på løsningen, som allerede er ved at blive implementeret i flere kommuner landet over.

Foto: Melvin Robotics ApS