Standardiseret test og vejledning vedrørende kontormaskiner - Indkøbspolitik

Thomas Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Standardiseret test og vejledning vedrørende kontormaskiner - Indkøbspolitik

Indkøbspolitik for kontormaskiner

Hvorfor?

 • For at sikre et godt arbejdsmiljø og indeklima
 • Signalværdi til omverdenen

Hvordan?

 • Udarbejd retningslinier for indkøb af kontormaskiner
 • Stil krav til leverandøren
 • Forlang dokumentation

Målsætning

 • At indkøbe arbejdsmiljø- og energirigtige maskiner
 • Alt IT-udstyr indkøbes centralt af IT afdelingen og skal være godkendt af sikkerhedsorganisationen.

Hvilke krav?

Generelt:

 • Skal varen/ydelsen kunne leve op til dansk lovgivning og praksis. Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at arbejdsstedet skal være indrettet, så gener undgås ved brug af kontormaskinen.
 • Der skal være en brugsanvisning/vejledning på dansk.

Specifikt skal der fokuseres på:

 • Støj
 • Energiforbrug
 • Forureninger
 • Brugervenlighed
 • Arbejdsmiljøvejledning

Kravspecifikationer

I nedenstående eksempler er der givet anbefalinger til, hvilke krav og dokumentation en virksomhed kan forlange ved indkøb.

PC'er

Indkøb af bærbare pc’er med separat tastatur. Skærmen skal minimum være 15”. Hvis der er behov for større skærm, skal det være en fladskærm.

Interne krav

 • Støj < 40 dBA, målt efter EN2779
 • Energiforbrug  < 50 watt i drift og < 5 watt i energispare funktion

Kopimaskiner, printere og multifunktionsmaskiner

I forbindelse med indkøb af kopimaskiner, printere og multifunktionsmaskiner, der virker ved en elektrostatisk proces, er der flere forhold, der skal tages hensyn til, såfremt maskinerne skal placeres i kontormiljøet:

 • Ozon
 • Støv
 • Formaldehyd
 • Andre flygtige organiske komponenter
 • Energiforbrug
 • Ventilationsbehov
 • Støj
 • Eventuelle ozonfiltres effektivitet og holdbarhed.

Interne krav:

ParameterMaskinstørrelse
< 25 sider pr. min.
Maskinstørrelse
25 - 50 sider pr. min.
OzonOzonfriOzonfri
Energiforbrug i dvale< 15 watt< 25 watt
Printtid fra dvale til 1. side er ude*< 20 sek.< 20 sek.
Ventilationsbehov*< 50 m3/h< 75 m3/h
Støj: Stand-by / dvale< 40 dBA / < 30 dBA< 40 dBA / < 30 dBA
*dog ikke ved kopiering / print i farver

Dokumentation

Oplysningerne om støj, forureninger, energiforbrug m.v. skal være baseret på standardiserede sammenlignelige testmetoder.

Testmetoderne skal være baseret på internationalt anerkendte målemetoder.

Metoden skal baseres på måling af emission (udsendelse) af forurening, støj og energiforbrug for maskinen, og der skal måles for følgende parametre:

 • Forurening direkte fra maskinens udblæsninger under kontinuerlig drift (TI-metoden)
 • Udblæste luftmængder
 • Energiforbrug i drift, i stand-by og i energisparefunktion
 • Støjafgivelse i drift, i stand-by og i energisparefunktion (EN2779)

Prøvningsinstituttet skal ud fra de målte værdier udarbejde en standardiseret arbejdsmiljøvejledning (TI-metoden) på, hvordan maskinen kan placeres og anvendes i kontormiljøet.

Standardiseret arbejdsmiljøvejledning

Vejledningen skal indeholde:

 • En generel vurdering af de målte parametre.  
 • En prosaside, der beskriver, hvordan maskinen placeres, og hvilke forhold der skal tages hensyn til afhængig af, om maskinen placeres direkte i kontoret eller i et teknikrum.
 • En skitse af maskinen med beskrivelse af udblæsningernes placering, udblæste luftmængder (m3/h), eventuelle ozonfiltres effektivitet og holdbarhed.
 • En faktaside, der indeholder alle målte parametre og maskinens beregnede ventilationsbehov (m3/h).

 

Nogle af de vejledninger, som Teknologisk Institut har udarbejdet, er med tilladelse fra leverandørerne gengivet på de følgende sider.