Kortlægning af kemiske stoffer i tatoveringsfarver

Eva  Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 93.

Kortlægning af kemiske stoffer i tatoveringsfarver

Teknologisk Institut har kortlagt de mest anvendte tatoveringsfarver i Danmark og analyseret kemiske stoffer i tatoveringsfarverne for Miljøstyrelsen. Kortlægningen har betydning for de danskere, som overvejer at få en tatovering. Undersøgelsen viser, at nogle farver indeholder kemiske stoffer, der kan udgøre en risiko.

- Inden undersøgelsen blev iværksat havde der ikke været et samlet billede af indholdet i de mest brugte farver til tatoveringer i Danmark, siger Eva Jacobsen, konsulent ved Teknologisk Instituts Kemiske og Mikrobiologisk Laboratorium.

Konklusionen af undersøgelsen er, at nogle af de røde, grønne og gule farver kan indeholde azofarvestoffer, som kan nedbrydes til potentielt kræftfremkaldende stoffer. Undersøgelsen viste også, at rød tatoveringsfarve oftere end andre farver kan give reaktioner i huden som irritation, kløe og væskende sår.

Tatoveringsfarver - Sesse Rasmussen

Sesse Rasmussen, Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium, Teknologisk Institut, i laboratoriet.

Ved en tatovering indføres farve i læderhuden, og farven fastholdes af overhuden, som den ikke kan trænge gennem. Med tiden vil opløsningsmidler, konserveringsstoffer og en del af pigmentet optages af kroppen. For eksempel kan man hos visse tatoverede personer se, at lymfeknuderne i det tatoverede område har samme farve som tatoveringen.

Allerede i december 2011 inden offentliggørelsen af rapporten valgte miljøminister Ida Auken (SF) at forbyde 13 konkrete tatoveringsfarver, som ifølge Miljøstyrelsens worst-case beregninger kan vurderes til at udgøre en uacceptabel risiko for kræft. Miljøministeren vil nu udstede et generelt forbud mod farlige stoffer i tatoveringsfarver.

- De farlige stoffer i tatoveringerne skal ud. Det er jo helt almindeligt at have en tatovering i dag, og vi skal ikke have farver på markedet, der kan indeholde kræftfremkaldende stoffer. Derfor vil jeg fjerne farlige stoffer i tatoveringsfarver, der sælges i Danmark, siger miljøminister Ida Auken.

Hidtil har der ikke været en særlig regulering af hvilke kemiske stoffer, der må bruges til tatoveringer. Farverne betragtes som værende kemiske produkter, der er omfattet af både Produktsikkerhedsloven og EU’s kemikalielovgivning, REACH. Til gengæld er tatoveringsfarver ikke omfattet af lovgivningen om kosmetiske produkter eller om lægemidler.

Undersøgelserne har vist, at tatoveringsfarver er komplicerede produkter, som kan indeholde mange forskellige kemiske forbindelser. To umiddelbart ens udseende farver kan have vidt forskellige indhold, siger Eva Jacobsen, konsulent ved Teknologisk Instituts Kemiske og Mikrobiologisk Laboratorium.

Undersøgelsen omfatter 65 tatoveringsfarver fra 10 forskellige farveserier. De fire af farveserierne tilhører de mest anvendte i Danmark. Andre farveserier er valgt pga. registrerede tilfælde af reaktioner i huden efter faktisk udførte tatoveringer. For 19 ud af de 65 indkøbte farver kunne der ikke fremskaffes sikkerhedsdatablade, som skal beskrive, hvad tatoveringsfarverne indeholder af kemiske forbindelser. I 10 tilfælde var der ikke overensstemmelse mellem de pigmenter, som var angivet på emballagen og de pigmenter, der var angivet i sikkerhedsdatabladet.

Indenfor projektets rammer har det desværre ikke været muligt at lave en fuldstændig undersøgelse af tatoveringsfarvernes indhold f.eks. indgår opløsningsmidler ikke i analyseprogrammet

Projektet er gennemført for Miljøstyrelsen af Teknologisk Institut i samarbejde med Bispebjerg Hospital og Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

Rapporten kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside:
Tatoveringsfarver