Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Krav til klimatilpasningsprodukter

Kristoffer Amlani Ulbak

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 19.

Krav til klimatilpasningsprodukter

Der er endnu ikke standarder for klimatilpasningsprodukter, og det betyder, at det er op til producenter, kommuner og forsyninger at stille krav til, hvad de produkter, som de anvender, skal kunne.

Det er vigtigt at kommuner, forsyninger, rådgivere og boligselskaber efterspørger dokumentation for, at de anvendte produkter fungerer, da de ellers risikerer at bruge større beløb på produkter, der ikke lever op til producenternes løfter.

Kravene kan omfatte:

 • Effektivitet: Fx hvilken mængde vand (l/s) produktet kan håndtere?
 • Tæthed (fx tilslutninger, overgange mellem LAR-løsning og kloak)
 • Styrke (fx trafiklast af dæksler)
 • Permeabilitet (fx vandgennemtrængelighed i l/s/ha)
 • Holdbarhed (fx ved forskellige temperaturskift, ved slitage som følge af fx transport af grus og sand)
 • Renseevne: Hvad er renseevnen af det pågældende produkt fx i forhold til fjernelse af partikler med en velkendt partikelstørrelsesfordeling?
 • Krav der defineres i forhold til det sted, hvor komponenten eller løsningen skal etableres.
 • Krav i forhold til drift og vedligeholdelse af komponenten eller løsningen

I Bygningsreglementet stilles der krav til dokumentation af nye produkter, og disse krav omfatter også nye klimatilpasningsprodukter, se her.

I Bygningsreglementet står der bl.a. følgende:

For produkter, som indgår i vand- og afløbsinstallationer og i forbindelse med klimatilpasningsløsninger, og som ikke er omfattet af en (harmoniseret) standard kræves følgende:

En førstegangsafprøvning der baserer sig på de egenskaber, der som følge af kravene i bygningsreglementet, er relevante at deklarere i Danmark” kan overholdes”.

Hvordan kan klimatilpasningslaboratoriet hjælpe?

Klimatilpasningslaboratoriet kan teste både enkelte klimatilpasningskomponenter samt –løsninger – enten i laboratoriet eller on-site (fx som feltmålinger). Når et produkt eller en løsning testes, udarbejder Teknologisk en prøvningsrapport, der beskriver, hvordan kravene i Bygningsreglement er opfyldt.

Denne prøvningsrapport kan eventuelt suppleres med frivillige godkendelsesordninger (fx VA-godkendelse, som ETA-Danmark står for).

Der udføres test i forhold til en eller flere af følgende egenskaber; effektivitet, tæthed, styrke, permeabilitet, holdbarhed, renseevne samt krav, der defineres i samarbejde med kunden, og der defineres i forhold til det sted, hvor komponenten eller løsningen skal etableres.

Klimatilpasningslaboratoriet vejleder desuden i, hvad der er smartest at teste i et laboratorium, og hvad der bør testes on-site.

Hvordan bliver virksomheder, kommuner og forsyninger opmærksomme på, at de kan stille krav?

Teknologisk Institut arbejder på at sætte fokus på, hvordan både virksomheder, kommuner og forsyninger fremover bliver mere bevidste om at stille krav til test og dokumentation af klimatilpasningsprodukter og –løsninger, så Bygningsreglementets krav overholdes.

Arbejdet omhandler:

 • At kortlægge områder hvor der kan stilles funktionskrav til nye klimatilpasningsprodukter
 • Fx: Klimaflisen: Hvilke funktionskrav gælder der her, og hvordan dokumenteres disse?
 • Hvilke konkrete, relevante produkter ønsker vi at tage udgangspunkt i, og hvordan testes/dokumenteres disse produkter/løsninger?
 • Hvilke krav kan stilles?
 • Hvilke egenskaber kan vi dokumentere i fællesskab med det, som kommunerne/forsyningerne/virksomhederne ønsker?

Case: Højvandslukke

Her kan du læse, hvordan klimatilpasningslaboratoriet har hjulpet en virksomhed med at få en VA-godkendelse…

En virksomhed henvendte sig til klimatilpasningslaboratoriet for at få hjælp til at produktudvikle deres højvandslukke, så det godt må anvendes uden for bygning.

Klimatilpasningslaboratoriet udviklede og opbyggede en teststand, hvor det var muligt at teste højvandslukket for tæthed ved 5 meter vandsøjle. Testen omfattede bl.a. også en ”gulvkludstest”, hvor der anbringes en gulvklud i lukkerne. Selv når gulvkluden er i lukket, må der kun trænge få ml vand igennem ved 5 meter vandsøjle.

Efter den gennemførte test blev prøvningsrapporten, der dokumenterer effektiviteten af højvandslukket, fremsendt til ETA-Danmark, der har udstedt en VA-godkendelse for produktet på baggrund af den udarbejdede prøvningsrapport. ETA-Danmark har efterfølgende udviklet en såkaldt VA-PG’er med henblik på at andre virksomheder kan få testet deres produkt på helt tilsvarende mådeDette betyder, at højvandslukket nu må sælges og anbringes i ø315 brønde i Danmark.

Vi har været glade for at udvikle, teste og tilpasse vores produkt sammen med klimatilpasnings-laboratoriet. Der er gode og kompetente mennesker, der kan hjælpe. Vi har fået virkelig meget hjælp – helt fra starten af”.

                                     Producent der har fået testet højvandslukke i Klimatilpasningslaboratoriet

Læs mere om, hvordan produktet godkendes her.

Læs mere om andre frivillige ordninger som fx ETV’er her.

Nedenfor er et notat der beskriver dokumentation og test af beredskabsløsninger: