Kunsten at facilitere en proces

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Kunsten at facilitere en proces

Arbejdsseminarer og workshops er aktiviteter, der ofte anvendes, når arbejdspladser gennemfører projekter eller udviklingsforløb.  Vejen til en vellykket facilitering starter allerede, når man tilrettelægger forløbet. Her er en veldisponeret arbejdsdeling mellem facilitator og lederen et af succeskriterierne, ligesom klare mål og variation i arbejdsformer er vigtigt.

CASE

For nogle år siden mødtes en projektgruppe på 14 personer fra flere forskellige arbejdspladser for første gang. De havde valgt at tage på et fælles kickoff-seminar for at skabe et godt udgangspunkt for et kommende samarbejde. Opgaven på seminaret var at etablere et arbejdsfællesskab og identificere et fælles fagligt grundlag for et to årigt projekt.

Seminaret blev planlagt og gennemført i tæt samarbejde mellem projektlederen og en facilitator. På seminaret fungerede facilitatoren som mødeleder, hvilket gav projektlederen mulighed for at deltage i de faglige debatter uden at skulle have fokus på processen. Der var en gennemsigtig beslutningsproces, så det var tydeligt for hele arbejdsgruppen, hvilke beslutninger, der blev truffet undervejs, og hvilken rolle projektlederen havde i beslutningerne. 

Klare mål  Projektets drøm: omsætte viden til udvikling, medarbejderinvolvering og ledelsesudvikling, netværk og evalueringsværktøj, akademi: undervisning og træning
Et af målene var at etablere en fælles vision for projektet og få synliggjort succeskriterierne. Derudover var det vigtigt at styrke de personlige relationer og opnå kendskab til de forskellige kompetencer, der er i gruppen. Endelig var det målet at etablere en fælles platform af viden som baggrund for de opgaver, der var i projektet.
Der var også en række emner af mere praktisk karakter, der skulle gennemgås - såsom styring af tid og økonomi, kommunikation i projektet osv. Med andre ord: Der var rigtig mange ønsker til, hvad der skulle komme ud af to arbejdsdage på et konferencecenter i naturskønne omgivelser. Og der blev arbejdet…


Når midlet favner målet
Undervejs blev der brugt en række inspirerende dialog- og Der udveksles drømme og viden mellem projektets deltagere.arbejdsformer, som understøttede de mål, der var med seminaret. Facilitering er en kunst og kræver fælles planlægning og kendskab til projektet.  Derfor er det altid en god idé, at facilitering planlægges og foregår i tæt samarbejde med den formelle ledelse af et givent projekt, så arbejdsformen understøtter målet med aktiviteterne.

Skab bevægelse og variation
Et af de væsentligste parametre at være opmærksom på er graden af og formen for struktur. Deltagerne fungerer typisk meget forskelligt i forhold til behovet for struktur. Derfor er det en idé at veksle mellem forskellige strukturformer og være meget tydelig omkring valg af struktur på ethvert tidspunkt af forløbet.

Et andet parameter er at vælge metoder, der favner såvel de introverte, der har brug for selv at bearbejde indholdet, som de ekstroverte, der ynder en hurtig dialog med andre. En faldgrube på mange seminarer og møder er at favorisere de ekstroverte, ved at lade det meste af tiden foregå i fællesskabet.

Endelig er det vigtigt at skabe bevægelse på møder og seminarer. Ikke kun den mentale bevægelse, men også den fysiske bevægelse. Mange erkendelser opstår eller fastholdes på en anden måde, hvis de er opstået i forbindelse med fysisk aktivitet.

 

Udbyttet set fra lederens synsvinkel

1. Sparring på udvikling en af et forløb, som understøtter formål og dialog optimalt.

2. Lederen kan koncentrere sig om indholdet i tryg forvisning om, at der er taget hånd om processen.

3. Facilitatoren kan bidrage til en fornuftig prioritering af tiden – forebygge at der ’springes’ for let henover vigtige punkter – og samtidig undgå at enkelte deltagere eller dele af programmet ’går i selvsving’.

 

I den beskrevne case var konsulenter fra Teknologisk Institut facilitator for en offentlig arbejdsplads, og vi sikrede::

  • En effektiv planlægning i samarbejde med lederen.
  • Klare mål.
  • Inspirerende værktøjer og metoder.
  • Tilpassede læringsstile i forhold til deltagerne.