Lugtmåling og miljørådgivning

Karen Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 61.

Lugtmåling og miljørådgivning

Lugtmåling og miljørådgivning

Producerende virksomheder påvirker det eksterne miljø. Teknologisk Institut har den nødvendige procesteknologiske viden og analyseudstyr til at rådgive virksomhederne inden for eksternt miljø og vi kan dokumentere at gældende miljøtilladelser overholdes.

For mange industrier stiller myndighederne krav om lugtmålinger for at dokumentere at virksomhederne overholder miljøgodkendelsen. Vi anvender det nyeste og mest moderne udstyr til måling/analyse af lugt og har i mange år arbejdet med måling og løsning af lugtproblemer for landbrug og industri.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
Vores DANAK akkrediterede lugtlaboratorium udfører lugtmålinger efter den europæiske lugtnorm og kan bedømme prøver udtaget akkrediteret af os i henhold til normen, eller prøver kan udtages af kunden selv efter vores vejledning.

 • Lugtkortlægning (hvorfra lugter det).
 • Udtagning af lugtprøver (akkrediteret).
 • Lugtmåling /analyse i lugtlaboratorium (akkrediteret).
 • Bestemmelse af hedonisk tone (evt. efter tyske VDI normudkast).
 • Bestemmelse af lugtintensitet (evt. efter tyske VDI normudkast).
 • Lugtspredning – beregning af lugtspredningen i omgivelserne ved hjælp af OML-Multi fra Danmarks Miljøundersøgelser og evt. illustration af ”lugtkurver” på landkort.
 • Identifikation af stoffer (GC/MS) 
 • Reduktion af lugtpåvirkning – rådgivning om metoder til reduktion eller fjernelse af lugten.
 • Myndighedsbehandling – bistand til virksomheder ved forhandling med myndighederne om vilkår. 
 • Reduktion af vandforbrug.
 • Rådgivning om minimering af spildevand.
 • Minimering af energiforbrug.
 • Beregning af CO2 belastning.

Læs mere