Materiel til eksplosive atmosfærer - Standardisering - S-531 Udvalget

Steen  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

Materiel til eksplosive atmosfærer - Standardisering - S-531 Udvalget

Udvalget arbejder med standardisering af mekanisk og elektrisk udstyr, der anvendes i områder med risiko for eksplosiv atmosfære, kaldet Ex-områder.

Udvalget er med til at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for mekanisk og elektrisk udstyr, apparater, komponenter og installationsforskrifter, der anvendes i områder, som klassificeres som eksplosionsfarlige områder (Ex-områder).

Eksplosionsfarlige områder er områder, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes, og der derved skabes en eksplosion. Fra dagligdagen er vi ikke i tvivl om, at en benzinstation er et eksplosionsfarligt område, men i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustri, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier findes også områder i produktionen, hvor disse kan klassificeres som eksplosionsfarlige.

Arbejdsområdet omfatter eksplosionsforebyggelse og beskyttelse samt de særlige forhold omkring drift og vedligehold. Derudover arbejder udvalget med standarder for prøvningsmetoder til bestemmelse af egenskaber for antændelighed af stoffer og risk assessment og funtional safety i eksplosionsfarlige områder. Endvidere beskæftiger udvalget sig med standarder for zoneklassificering, stoffers egenskaber, installation, drift- og vedligehold og reparation.

Udvalgsarbejdet består primært i at udfærdige standarder i relation til ATEX-direktiverne 2014/34/EU, men også installations og zone klassifikations standarder hører under S-531. (Krav til zone klassifikations af Ex-områder kommer fra 1999/92/EC).

  • ATEX-direktivet 2014/34/EU trådte i kraft den 20. april 2016, (tidl. 94/9/EC)  og specificerer hvordan udstyr skal mærkes og godkendes, samt hvordan dokumentation herfor skal udføres.
  • ATEX-direktivet 1999/92/EF trådte i kraft den 30. juni 2003, og specificerer minimumskrav til arbejdstagers sikkerhed under arbejde i områder med eksplosive atmosfærer.

Flere af standarderne fra udvalget er oversat til dansk i samarbejde med DS og Sikkerhedsstyrelsen.

Læs dagsordenen fra det seneste udvalgsmøde her.

Relevante links:

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:
CLC/TC 31 Equipment for explosive atmospheres
CLC/SC 31-1 Installation rules
CLC/SC 31-2 Flameproof enclosures "d"
CLC/SC 31-3 Intrinsically safe apparatus and systems "i"
CLC/SC 31-4 Increased safety "e"
CLC/SC 31-5 Apparatus type of protection "n"
CLC/SC 31-7 Pressurization and other techniques
CLC/SC 31-8 Electrostatic painting and finishing equipment
CLC/SC 31-9 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres
CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres
IEC/TC 31 Equipment for explosive atmospheres
IEC/SC31G Intrinsically-safe apparatus
IEC/SC 31J Classification of hazardous areas and installation requirements
IEC/SC 31M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres
ISO TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting